EcoOnline & Världsmiljödagen 5 juni 2022

Written by Sandra Sköld

Vi på EcoOnline är med och firar Världsmiljödagen 5 juni 2022, där årets tema är #EnEndaJord.

I samband med denna FN-dag vill vi på EcoOnline särskilt lyfta en av vår tids stora utmaningar: den ökande kemikalieanvändningen. Framför allt handlar det om de farliga kemikalierna som påverkar människor, djur och natur samt hotar den biologiska mångfalden.

- Det finns flera bra initiativ och idéer för hur industri och företag kan minska sin kemikalieanvändning. På hemsidan Sverigesmiljömål som Naturvårdsverket tagit fram för att informera om Sveriges miljömål, där Giftfri miljö är ett mål, finns bra information om vad din verksamhet kan göra för att skapa en mer giftfri arbetsmiljö. Ett konkret exempel är att veta hur man faktiskt hanterar kemikalier och farliga ämnen på sin arbetsplats, säger Sandra Sköld, marknadschef på EcoOnline AB.
- Vi kan alla bidra till en bättre miljö och välja hållbarare alternativ. Här kan du ta del av EcoOnlines miljöarbete för att få inspiration.

Läs gärna följande artiklar i ämnet:
Hantering av kemikalier och farliga ämnen på din arbetsplats
Norsk stad tar ledningen för att minska sin kemikalieanvändning

Tips och inspiration:
EcoOnlines miljöpolicy
Naturvårdverkets hemsida för en Giftfri Miljö
Världsmiljödagens hemsida

Världsmiljödagen 2022

 


Author Sandra Sköld