Allt för en säkrare arbetsplats | EcoOnline

Din resa mot en säker arbetsplats börjar här

Skapa en bättre arbetsmiljö för din verksamhet och ta del av vår helhetslösning. EcoOnlines plattform hjälper dig med ditt arbetsmiljöarbete, din kemikaliehantering och utbildar dina anställda.

Homepage-Hero-AA-Hero-Image-900-x-650_MAC
SE webbanner Kemikaliehantering
LÄR DIG MER OM KEMIKALIER & ARBETSMILJÖ

Fyll på med kunskap!

Kemikalielagstiftningen uppdateras under året och vid årsskiftet trädde regler för säkerhetsdatablad i kraft. Något som berör alla branscher!

På vår blogg kan du läsa om mer om kemiska riskbedömningar, substitution, skyddsronder och systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är endast några exempel.  Ta del av våra webbinarier och artiklar här:

New-Icon_Customers
10 000+

kunder förlitar sig på EcoOnline för frågor kring HMS och kemisk hantering.

New-Icon_Liked-by-Users
850 +

anställda inom HMS, kemikaliehantering, krishantering och IT.

New-Icon_Industry
90 +

industrier förlitar sig på våra system för att uppfylla krav och efterleva regler.

EcoOnlines Plattform

Hantera ditt HMS arbete under ett och samma tak. 

Slipp behovet av att jobba med flera olika system och få tillgång till lättanvända lösningar för kemikaliehantering och HSEQ-frågor.

Kom igång nu
ecoonline_ehs-64x64px

Hälsa & Säkerhet

Skapa en djupare förståelse för de operativa HMS-risker

 • Effektivisera driften med en tydlig uppfattning om HMS-efterlevnad och riskhantering
 • Med användarvänlighet som grund – vem som helst kan rapportera händelser – vart de än befinner sig
 • Ju mer data – desto fler insikter samlar du på för att upptäcka mönster, sätta in korrigerande åtgärder och skydda de anställda
chemical_manager-64x64px

Kemikaliehantering

Stärk de anställda i deras beslutsfattande så att de gör säkra val och hittar sin plats i en hållbar säkerhetskultur

 • En av Nordens största databas med säkerhetsdatablad och skyddsblad
 • Hjälper dig att följa svensk och internationell kemikalielagstiftning, så som REACH och CLP
 • I systemet kan du lätt se när dina säkerhetsdatablad  har uppdaterats och se vad som har ändrats
environment-64px

Miljöhantering

Gör övergången till en resurseffektiv ekonomi

 • Spåra och minska organisatoriska utsläpp
 • Automatisera och schemalägg regelbundna rapporter
 • Uppfyll mål för företagets sociala ansvar
learning_manager-64x64px

Utbildningsplattform/E-learning

En användarvänlig utbildningsplattform: Learning Manager

 • Planera, följ och rapportera om personalutbildningar digitalt
 • Minska risker inom arbetsplatssäkerhet och hälsa (OSH) och säkerställ efterlevnad med relevant lagstiftning
 • Få tillgång till ett omfattande bibliotek av onlinekurser skapade av experter på arbetsplatssäkerhet

Ledande inom Hälsa, Miljö & Säkerhet

New-Icon_Safer
SÄKERHET

En säker och mer hållbar arbetsplats – genom att uppmuntra personalengagemang och bygga en stark säkerhetskultur

New-Icon_Compliant
EFTERLEVNAD

Säkerställd efterlevnad – EcoOnline hjälper till att bevisa vårdskyldighet genom att göra det enkelt att följa HMS- processer

New-Icon_Productivity
EFFEKTIVITET

Ökad produktivitet – minska administrationstid med hjälp av digitala, användarvänliga och automatiserade processer

Över 20 års erfarenhet

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Våra senaste nyheter

| Health & Safety
Se till att visselblåsaren förblir anonym

Det är viktigt för företag att få in rapporter om missförhållanden och oegentligheter men utmaningen är att...

| Health & Safety
Nytt IT-stöd för kemikalieförteckning på ämnesnivå

Vi lanserar en ny rapportmall, Kemikalieförteckning på ämnesnivå, inom ramen för Reports & Analytics, kopplat till...

| Health & Safety
EcoOnline förvärvar Alcumus Software

EcoOnline, ett ledande europeiskt software-as-a-service (SaaS)-företag med lösningar inom hälsa, miljö och säkerhet...

Ta reda på hur EcoOnline kan hjälpa dig i ditt arbetsmiljöarbete