Event 15 september | Hubb i Göteborg A Sustainable Tomorrow

15 september

på plats i centrala Göteborg, Village Konferens Citygate och vi startar med frukostmacka från kl. 08:15. Sändningen börjar ca kl. 09:00

 

AST_HUB_Logo_RGB
citygate-webb-1024x574

Välkommen till oss på EcoOnline den 15 september!

Vi är med i nätverket A Sustainable Tomorrow och är en av hubbarna i Göteborg. Rättare sagt är platsen Citygate, ett nytt landmärke i centrala Göteborg.

Som hubb sänder vi den digitala konferensen mellan ca kl. 09:00-13:00 i Citygates lokaler, konferensavdelningen.

Vi får nya insikter på hur vi med nya sätt och metoder kan se på nuvarande lösningar för att öka takten att arbeta med FN:s hållbarhetsmål. Årets tema på den digiloga konferensen är Disruption - Människa, Maskin och Metod.  

För dig som vill stanna kvar kommer vi att fortsätta med ett eftermiddagspass, mellan kl. 13:45 - 15:30. I våra nya lokaler i grannbyggnaden Kineum på våning 19.

Här vill vi fortsätta diskussionen om hållbara lösningar och tipsar om hur du kan jobba digitalt inom arbetsmiljö, kemikalie- och krishantering. Kunskapsutbyte med andra deltagare är i fokus.

Begränsat antal platser - så säkra upp din plats redan idag.

Öppet för alla - varmt välkommen!

Här kan du läsa mer om upplägget för dagen:

Agenda och upplägg hos oss på EcoOnline

Vi börjar med frukostmacka från 08:15 på Village Konferens Citygate - du möts av en EcoOnline-are i entrén så du hittar rätt.

Från kl. 09:00 - 13:00 ser vi gemensamt på konferensen.

I huset kan du stanna kvar på lunch och mingla med andra deltagare.

För dig som valt att stanna kvar för "eftermiddagspasset" så kör vi igång i våra lokaler kl. 13:45 - 15:30
Och våra lokaler är i grannhuset på våning 19, Kineum/Jacýs.

Här får du ta del av vår digitala plattform och olika moduler men du kommer även att få vara med i olika diskussioner för kunskapsutbyte inom arbetsmiljö, kemikalie- och krishantering.

En och annan överraskning blir det också under dagen!

Smörgås, kaka och kaffe/the bjuder vi på!

Adress och plats

citygate-webb-1024x574

Adress: Fabrikstorget 1

Vi kommer att vara i Village Konferens Citygate. Det är det höga vita kontorshotellet mittemot Göteborgs Energi och brandstationen i Gårda.

Det finns flera parkeringshus precis runt hörnet i Gårda-området och utmed Drakegatan.

Det går också att ta buss till bl a Gårda Torg alternativt om du kommer norrifrån/österifrån och går av vid Göteborgs Energi. Endast ett par minuters promenad!

Ca 20-25 minuters promenad från Göteborgs Central-station.

Ca 10 minuters promenad från Lisebergs Pendelstation.

Årets talare på den digiloga konferensen

Vi startar ca kl. 09:00 och håller på fram till ca kl. 13:00

Som hubb kommer vi sända den digitala konferensen och här är ett exempel på ett upplägg (länk till YouTube)

Här kan du se årets talare:

KEY NOTE:

LINNÉA CLAESON
Samhällsdebattör
Linnéa Claeson är en prisbelönt föreläsare, jurist, tvåfaldig handbollsvärldsmästare och människorättsförsvarare. Hon talar med stor karisma om viktiga ämnen som mod, medmänsklighet och mångfald.

FREDRIK REINFELDT
Rådgivare
Fredrik Reinfeldt är en återkommande och mycket uppskattad föreläsare hos A Sustainable Tomorrow. Han ger en global omvärldsanalys kopplad till årets fokusområde Disruption.

MÄRTHA REHNBERG
Medgrundare av DareDisrupt
Märtha Rehnberg är en visionär entreprenör med omfattande klimatengagemang. Som vår expertrådgivare ger hon en djupare förståelse för årets fokusområde Disruption.

JOHAN ROCKSTRÖM
Professor och klimatexpert
Johan Rockström är professor i miljövetenskap och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, världens ledande centrum för klimat- och hållbarhetsforskning. Han förklarar varför Disruption är nödvändigt för att undvika en planetär kollaps.  nyligen utsedd till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen av TIME


ast-kollage-2023-nya

Från andra raden, från vänster till höger:
- Henrik Linder, nordisk hållbarhetschef, Resurs Bank
- Katarina Blomkvist, forskare inom disruptiv innovation och intraprenörskap, grundare av Daily Innovation
- Christofer Laurell, Senior Vice President of Research and Public Affairs på Einride
- Sara Nilsson Lööv, legitimerad psykolog, klimataktivist och en av initiativtagarna till Rebellmammorna
- Matilda Machacek, Vice President Offshore Development Nordics, RWE Renewables
- Catarina Rolfsdotter-Jansson, moderator och innehållsansvarig, A Sustainable Tomorrow
- Noura Berrouba, co-moderator, ordförande i LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer)

Vårt engagemang i A Sustainable Tomorrow

 

I samband med att vi på EcoOnline valde att bli en hub-partner fick vi följande frågor av A Sustainable Tomorrow:

  1. Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?

Vi vill bidra med att sprida kunskap om hållbarhet och att vara en del av A sustainable Tomorrow’s plattform känns som ett naturligt steg.

  1. Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation (och varför)?

Vår affärsidé är att med hjälp av användarvänliga IT-system skapa säkrare och hållbarare arbetsplatser. Inte minst verkar vi för att minska farliga kemikalier och öka rapportering av tillbud, för att hjälpa företag att få nya perspektiv och insikter. Det sker alldeles för många arbetsplatsolyckor. En aspekt som inte lyfts särskilt ofta är förekomsten av arbetsplatsrelaterad cancer – endast i Sverige räknar man med 600 cancerfall per år.

  1. Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?

Vi har tagit ett nytt grepp och lyft in ESG i vår egen verksamhet, där vi internt har utsett ESG-ansvariga. Det kan handla om att ha trivselaktiviteter för att skapa en trevlig stämning till att vi har ingått ett sponsringsavtal för att rädda hotade djur. Vi är också miljödiplomerade av Svensk Miljöbas- SUSA Sustainable Standards – vilket gett oss ett bra ramverk för att minska förbrukning av material, resor och el samt att vi återvinner mer produkter.

  1. Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom denna samverkan med A Sustainable Tomorrow?

Vi ser nätverket och att vara en hubbpartner som ett bra tillfälle att få nya insikter kring hållbarhet.

  1. Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde ”Disruption”?

Som mjukvaruföretag tänker vi gärna utanför boxen så disruption som fokusområde välkomnar vi och vill gärna lära oss mer genom A Sustainable Tomorrow. Ett exempel som vi ser en tendens till är att fler avdelningar inom en verksamhet måste samverka för att driva miljö- och hållbarhetsmål, så nya sätt att samverka och samarbeta för att skapa långsiktiga förändringar är viktiga steg.

Martina Jonsson, VD EcoOnline och Sandra Sköld, Marknadschef EcoOnline

Martina Jonsson_VD och Sandra Sköld_marknadschef

ESG, SDG - vad innebär det i praktiken?

Mätbart arbetsmiljöarbete är grunden för ESG.

ESG har blivit ett stort fokus, eftersom investerare, anställda och andra intressenter i allt högre grad förväntar sig att företag ska rapportera hur de påverkar världen runt dem.

FN:s Agenda 2030 består av 17 övergripande mål, Sustainability Development Goals, SDG.
Varje SDG har olika delmål och indikatorer för att kunna mäta utvecklingen. 

Att kunna mäta och rapportera är grunden för att vi ska få en mer hållbar värld, utifrån flera aspekter.

Läs mer om arbetsmiljö och ESG-rapportering >>

SE ESG blog

 

Anmälan och avanmälan

För att säkra din plats, se till att anmäla dig så snart som möjligt. Det är begränsat antal platser.

Vi kommer att bjuda på smörgås, kaffe/the och dryck under dagen. Du anger om du har några eventuella allergier eller specialkost i formuläret.

Har du problem med att fylla i dina kontaktuppgifter? Kontakta oss på support.se@ecoonline.com 

Kan du inte komma? Mejla till support.se@ecoonline.com och skriv avanmälan som ämnesrad/subject tillsammans med ditt namn.

No-show kostnad debiterar vi med 300 kronor och denna summa går till välgörenhet.
ast-kollage-2023-nya
AST_pluggar_tema2023_SVE_02_small