Kostnadsfritt webbinarium

Riskbedömning av kemikalier

riskbedömning guide blogg-1-1-1
On demand - kostnadsfritt webbinarium

Sammanfattning

Kemiska produkter förekommer på de flesta arbetsplatser. Utan rätt kunskap om vilka farliga egenskaper de produkterna har samt vilka skyddsåtgärder som behövs, finns risk för olyckor och ohälsan orsakad av exponering för kemikalier. Exponering kan ske via inandning, förtäring, hud- eller ögonkontakt. Ett vanligt exempel på ohälsan orsakad av kontakt med kemikalier är allergiska hudreaktioner.

Arbetsmiljöregler ställer krav på att arbetsgivare har de kemiska riskera under kontroll.

Ca 45 minuter kunskapspåfyllning genom att ta del av detta on demand-webbinarium! Fyll i uppgifterna och se på webbinariet när du vill - spara länken så kan du se webbinariet flera gånger.

Vi kommer bland annat att prata om vad du behöver för att komma igång med din riskbedömningsarbete och hur kommer du från att identifiera risker till en dokumenterad riskbedömning.

Vår talare

Monika Witala - PhD Chemical Advisor and Product Specialist, EcoOnline 

Monika är doktor i kemi vid Göteborgs Universitet med praktisk erfarenhet från arbete inom labbmiljö, både inom industriell och akademisk sektor. Hon har arbetat med EcoOnlines kemikaliehanteringssystemet, som konsult inom bland annat med riskbedömningar.

Monika