För det första, vad är ett tillbud?

I ett faktablad från OSHA och National Safety Council (nationella säkerhetsrådet) definieras ett tillbud som en “oplanerad händelse som inte ledde till skada, sjukdom eller materialskada - men som hade kunnat göra det.” I faktabladet betonas att även om tillbud inte orsakar någon omedelbar skada så kan de föregå händelser där en förlust eller personskada kan inträffa. Arbetsgivare som uppmuntrar till rapportering av tillbud får på så sätt möjlighet att förebygga framtida olyckor.

Varför är rapportering av tillbud så viktigt, och hur kan medarbetare bli bättre på det?

En medarbetare går längs hallen och kliver över en förlängningskabel på vägen. Han går runt ett hörn och krockar nästan med en annan medarbetare. För att undvika en krock kliver han åt sidan, spiller kaffe på golvet och slår oavsiktligt till en hyllenhet, där ett verktyg som ligger nära kanten på den översta hylla faller ned och slår i golvet.

Ingen blir skadad i denna hypotetiska situation. Men medarbetarna upplever flera tillbudssituationer och alla dessa hade kunnat leda till allvarliga skador.

Att identifiera och utreda tillbud är en viktig faktor för att hitta och kontrollera risker innan medarbetarna skadas. Den information som samlats in genom rapportering av tillbud utvärderas för att fastställa bakomliggande orsaker och strategier för riskreducering. Kunskaper som inhämtas på dessa sätt samlas in anonymt (du identifieras inte) så att alla medarbetare kan dra fördel av resultaten och ditt tillbud inte leder till att någon annan skadas! Rapportering av tillbud är mycket viktigt för att förhindra allvarliga olyckor som sker mindre ofta, men leder till större skada än tillbud.

Många säkerhetsaktiviteter är reaktiva, vilket innebär att de inträffar efter att en skadeincident har inträffat. Genom att rapportera tillbud kan du arbeta proaktivt med säkerhet.

Tips för att förbättra rapporteringen av tillbud!

Här på EcoOnline förstår vi hur viktigt det är med tillbudsrapportering. Vi vill därför presentera vårt nya system – Safety Manager.

Safety Manager hjälper dig att skapa en hållbar säkerhetskultur. Det är ett användarvänligt och flexibelt verktyg som effektiviserar och underlättar implementering, hantering och uppföljning av arbetsmiljöåtgärder. Du kan rapportera tillbud, lägga in åtgärder, utredningar och resultat för alla typer av olyckor eller händelsehanteringsprocesser. Använd våra färdiga mallar eller utforma dina egna för rapportering av incidenter och åtgärder med hjälp av formulär som ingår i vår funktion ”Smartforms”.