Vår historia | EcoOnline

Vi arbetar för dig och din säkerhet.

För många är historien om hur kanariefågeln blev en symbol för säkerhet för gruvarbetare välkänd, men vi har länge observerat djur för att se faror eller bevis på miljöhot. Långt in på 1900-talet hade gruvarbetare med sig kanariefåglar i gruvorna som ett tidigt varningstecken för giftiga gaser, främst kolmonoxid.

Genom att placera kanariefågeln i en sköld vill vi koppla ihop vår logotyp med vårt uppdrag: att hjälpa våra kunder att skapa säkra, hållbara, effektiva och attraktiva arbetsplatser med hjälp av användarvänliga digitala online-verktyg (Saas-lösningar). 

eco new 3

Vårt löfte till dig som kund

New-Icon_Innovative
Innovation

Genom kunskap och innovativ digital teknik gör vi det möjligt för företag och organisationer att skapa hälsosammare och säkrare arbetsmiljöer.

New-Icon_Collaborative
Engagemang

Vårt mål är att uppmuntra beteendeförändring och bygga en hållbar miljö- och säkerhetskultur genom att förse era medarbetare med verktyg, som är enkla att använda i vardagen.

New-Icon_Safer
Kundnöjdhet

Våra kunder är vår drivkraft och därför vill vi göra det möjligt för alla organisationer - oavsett verksamhet - att kombinera efterlevnad av regler och lagar, att skydda anställda och att minska miljöpåverkan samtidigt som produktiviteten kan öka.

shutterstock_1398493508
VARFÖR VI GÖR DET

Vi löser riktiga problem som kan få allvarliga följder

På grund av bristande hälsa och säkerhet på arbetsplatser, går miljontals arbetsdagar förlorade. Varje år.

Vi vet att många av de sjukdomar och olyckor som sker på arbetsplatser kan undvikas genom ett förebyggande arbete: ökad kunskap och lättanvända system. En kombination som bidrar till att identifiera, spåra och eliminera risker i arbetsmiljön.  Trots denna medvetenhet om att arbetsmiljön orsakar ohälsa, arbetar fortsatt många i en oacceptabel arbetsmiljö, år efter år. En konsekvens att man undviker att ta tag i arbetsmiljöproblem är stora kostnader för såväl individen som arbetsgivaren och miljön.

Vi måste fråga oss själva varför detta fortsatt sker?
I dagens upplysta samhälle med föreskrifter och förordningar borde inte arbetsplatsincidenter ske. För företagens och organisationers nuvarande och framtida välmående borde arbetsmiljöfrågor vara högt på agendan. 

Vi på EcoOnline arbetar passionerat för att bryta den här utvecklingen genom att ta fram användarvänlig digital mjukvara som förbättrar informationsflödet, utbildar personalen i miljö, hälsa och säkerhet samt effektiviserar all dokumentation som behövs för att minska risker i arbetsmiljön.

Det är glädjande att fler och fler tar ett helhetsgrepp kring arbetet inom hälsa, miljö och säkerhet tillsammans med oss på EcoOnline. Genom vår plattform kan vi tillsammans med dig arbeta förbyggande och undvika de problem, som kan få allvarliga följder. 

shutterstock_1712082700
VARFÖR VI GÖR DET

Byggt för dagens och morgondagens utmaningar

Hälsa, miljö och säkerhet (HMS) handlar inte bara om den fysiska arbetsplatsen inom tillverkningsindustrin. Idag berörs alla - oavsett organisation - av olika regler och krav.  Områdena som berörs av HMS är förhållandevis många, från hållbarhets- och miljörapportering till rengöringsprocedurer och temperaturkontroller.

Och i takt med att vi ställs inför nya utmaningar som regler eller lagkrav och produktionsstandarder (som ISO-certifiering) behövs det ett anpassat systemstöd. Aktuella miljöfrågor och arbetsmiljörapporter eller ibland även kriser gör dessutom att HMS-arbetet ständigt är i fokus. Dessa utmaningar är vårt uppdrag här på EcoOnline: vi vill förenkla och göra det enkelt för dig som kund att skapa en säkrare och mer hållbar arbetsplats! 

Shield images_about us-1
HUR VI GÖR DET

Engagemang är nyckeln till skapandet av en säkerhetskultur

På EcoOnline använder vi innovativ digital onlineteknik för att hjälpa våra kunder att nå en djupare förståelse för sina operativa risker och arbete kring Hälsa, Miljö och Säkerhet (HMS). Genom att designa mjukvara med användarvänlighet som utgångspunkt, sänker vi trösklarna för att rapportera in problem eller ännu bättre: ett systemstöd för att kunna arbeta proaktivt innan olyckan eller skadan sker!

Genom EcoOnlines plattform samlas data in och kopplar samman data för att fördjupa förståelsen och grundorsaken till incidenten, risken, eller utsläppet. Med hjälp av användarvänliga dashboards/rapportgränssnitt kan alla på ditt företag förstå sin roll och lättare kunna hitta trender, föreslå korrigerande åtgärder och bidra proaktivt för att skydda anställda, entreprenörer, kunder och allmänheten. Vi på EcoOnline vill bidra till detta förebyggande arbete och skapa framtidens säkerhetskultur inom alla branscher och verksamheter!

Dashboards_3D
VAD VI GÖR

Innovation möter bästa praxis

Vi på EcoOnline tar säkerhetsperspektivet till nästa nivå och ifrågasätter hur vi hanterar såväl dagens som morgondagens utmaningar, men också möjligheterna att skydda vår hälsa och vårt välmående på arbetsplatsen.

Vi tror att genom att koppla samman digital innovation med bästa praxis kan våra lösningar skapa en djupare förståelse inom miljö, hälsa och säkerhet. Med kunskap och innovativ teknik inommjukvara/Saas-verktyg, hjälper vi företag att skapa hälsosammare och säkrare arbetsmiljöer.

Vi har en enkel grundidé: när det är enkelt att arbeta med att förbättra sin säkerhet på arbetsplatsen blir det till en bra vana. En vana och rutin som kan förbättras år för år.  Ju enklare vi gör våra lösningar desto snabbare kan du som kund förstå och uppfylla de krav och regler som finns.

Med hjälp av en och samma plattform, med moduler som du själv kan anpassa, erbjuder vi lösningar som hjälper till att skapa säkrare, mer hållbara och effektiva arbetsplatser. Det handlar om till exempel: incident- och krishantering, att ha kontroll på säker-hetsdatablad (SDS), utforma interna kurser inom arbetsmiljö-säkerhet eller kemikaliehantering. Vi hjälper också dig som kund att uppfylla de regler, krav och föreskrifter  som behövs för att ta arbetsmiljöarbetet till nästa nivå!

ISO 9001
ISO 9001:2015

Quality management

With the ISO 9001 certification, EcoOnline can ensure higher operating efficiency and improved quality of service. EcoOnline firmly commits to continuously improving the relationship between our customers and stakeholders, and our goal is to create a better customer experience. 

ISO 22301
ISO 22301:2019

Security and resilience

EcoOnline has adopted the ISO 22301  standards for  best-practice business continuity. Our customers can be confident in EcoOnline's ability to respond to incidents.  

Iso 27001
ISO/IEC 27001:2013

Information security 

With the ISO 27001 standards, EcoOnline is approved to use a systematic approach to managing sensitive information and ensuring data security.

Skapa en säkrare arbetsplats för dig och dina medarbetare redan idag!