Vi arbetar för dig och din säkerhet.

Människor har länge observerat djur för att avslöja tecken på överhängande faror eller bevis på miljöhot. För många är historien om hur kanariefågeln blev en symbol för säkerhet för gruvarbetare välkänd. Långt in på 1900-talet hade gruvarbetare med sig kanariefåglar i gruvorna som ett tidigt varningstecken för giftiga gaser, främst kolmonoxid.

Med vår logotyp hyllar vi den här extraordinära lilla fågeln. Genom att placera den i en sköld vill vi koppla ihop vår logotyp med vårt uppdrag att hjälpa våra kunder att skapa säkra, hållbara, effektiva och attraktiva arbetsplatser med hjälp av användarvänliga SaaS-verktyg.

eco new 3

Vårt löfte

New-Icon_Safer
Kundnöjdhet

Våra kunder är vår drivkraft och därför vill vi möjliggör att verksamheter skyddar sina anställda och begränsar deras påverkan på miljön samtidigt som de når efterlevnad och ökar produktiviteten.

New-Icon_Innovative
Innovation

Genom kunskap och innovativ teknik gör vi det möjligt för företag att skapa hälsosammare och säkrare arbetsmiljöer.

New-Icon_Collaborative
Engagemang

Vårt mål är att uppmuntra beteendeförändring och bygga en hållbar säkerhetskultur genom att förse era medarbetare med enkla men samtidigt extremt intuitiva verktyg.

shutterstock_1398493508
VARFÖR VI GÖR DET

Vi löser riktiga problem som kan få allvarliga följder

Miljontals arbetsdagar går förlorade på grund av bristande hälsa och säkerhet som leder till arbetsrelaterad ohälsa och icke-fatala arbetsplatsolyckor.

Vi vet att många av de yrkessjukdomarna och olyckorna skulle kunna undvikas genom ökad kunskap och lättanvända informationssystem som hjälper företag att identifiera, spåra och eliminera risk på arbetsplatsen.

Trots det arbetar en oacceptabelt stor mängd människor i osäkra och ohälsosamma arbetsmiljöer år efter årTill onödigt höga kostnader för dem, deras arbetsgivare och miljön.

Vi måste fråga oss själva varför. Varför, med all information och alla riktlinjer som finns tillgängliga, sker det fortfarande arbetsplatsincidenter?

Vi på EcoOnline arbetar passionerat för att bryta den här utvecklingen genom att ta fram användarvänlig digital mjukvara som förbättrar informationsflödet och effektiviserar all dokumentation som behövs för att minska risk på grund av faktorer på arbetsplatsen.

shutterstock_1712082700
VARFÖR VI GÖR DET

Byggt för morgondagens HMS-utmaningar

Som namnet antyder är arbetsplatssäkerhet inte bara ett ämne för tillverkning eller traditionella industrier som maskin eller bygg. Områdena som berörs av HMS är förhållandevis många, från hållbarhets- och miljörapportering till rengöringsprocedurer och temperaturkontroller.

Och i takt med att vi ställs inför nya megatrender som påverkar regulatoriska krav, miljöfrågor och produktionsstandarder (som ISO-certifiering), fortsätter nya risker att störa sättet på vilket både den allmänna och privata sektorn hanterar sitt HMS-ansvar.

Shield images_about us-1
HUR VI GÖR DET

Engagemang är nyckeln till skapandet av en säkerhetskultur

På EcoOnline använder vi innovativ teknik för att hjälpa våra kunder att nå en djupare förståelse för sina operativa risker och EHS-risker. Genom att designa EHS-mjukvara med användarvänlighet som utgångspunkt, sänker vi barriärerna så att vem som helst kan rapportera en incident, en s.k. ”near miss” eller annan viktig händelse – var de än befinner sig.

Vi använder datainsamling och kopplar samman data för att fördjupa oss i grundorsaken till incidenten, risken, eller utsläppet. Med hjälp av användarvänliga dashboards kan alla hitta en roll i arbetet med att upptäcka trender, föreslå korrigerande åtgärder och bidra för att skydda anställda, entreprenörer, kunder och allmänheten.

Dashboards_3D
VAD VI GÖR

Innovation möter bästa praxis

Vi tar säkerhetsperspektivet till nästa nivå och ifrågasätter hur vi hanterar utmaningar, men också möjligheterna att skydda vår hälsa och vårt välmående.

Vi tror att genom att koppla samman innovation med bästa praxis kan våra lösningar skapa en djupare förståelse för företags operativa risk och EHS-risk.

Med kunskap och innovativ teknik, hjälper vi företag att skapa hälsosammare och säkrare arbetsmiljöer.

Vårt arbete bygger på en enkel grundidé: När arbetsplatssäkerhet är enkel blir den till en naturlig vana som utvecklas för varje år. Ju enklare vi gör våra lösningar desto snabbare kan våra kunder förstå och lära sig efterlevnad till olika säkerhets- och hälsobestämmelser.

Med hjälp av en omfattande plattform (som inkluderar alla moduler ni behöver) erbjuder vi lösningar som hjälper kunder att skapa säkrare, mer hållbara och effektiva arbetsplatser, som incidenthantering, riskhantering och kemisk hantering. Vi hjälper också våra kunder att efterleva och säkerställa att de följer alla nödvändiga föreskrifter.

Skydda människor & miljö

Varje dag hjälper vi tusentals människor över hela världen att skapa säkra och hållbara arbetsplatser.

Kom igång idag - Skapa en säkrare arbetsplats för dig och dina medarbetare