Spännande samarbete kring digital lagbevakning och lagefterlevnad

Nyheter

Onlinetjänster ska göra det lättare för företag att följa lagen.


EcoOnline AB och EcoTech – båda verksamma inom lagbevakning och lagefterlevnad har nu tecknat ett samarbetsavtal. Tillsammans ska de göra det lättare för företag att hålla sig uppdaterade med vilka lagar som gäller med allt ifrån arbetsmiljö till kemikaliehantering.

"Nu kan vi erbjuda våra kunder en helhetslösning kring kemikaliehantering, digital dokumentation, ledningssystem och lagbevakning – vilket gör oss till en helhetsleverantör i världsklass", säger Per-Erik Steen, VD för EcoTech.

"Med hjälp av vårt digitala kemikalieregister och kunskap inom kemikalielagstiftningen kan vi hjälpa EcoTechs kunder med att få en bättre överblick gällande deras riskkällor och kemikalier på arbetsplatsen", säger Martina Jonsson, VD EcoOnline AB.

Efterfrågan efter digital dokumentation och lagbevakning växer ständigt i takt med att allt fler företag blir helt digitaliserade samt att antalet lagar och komplexiteten i dem ständigt ökar. 10 svenska lagar ändras varje dygn. Att som företagare har koll på alla dessa ändringar är omöjligt. Bara när det gäller användningen av kemikalier så har EU infört över 1000 sidor med lagar och förpliktelser som reglerar användningen i din verksamhet. Det är den mest komplexa lagstiftningen i EU:s historia.

”Nu blir vi en helhetsleverantör i världsklass när det gäller lagbevakning och lagefterlevnad", - Per-Erik Steen, VD EcoTech.

Kompletterar varandra perfekt EcoTech arbetar med processer, rutiner och ledningssystem. EcoOnline har specialiserat sig på att bygga digitala system och prenumerationstjänster för kemikaliehantering – som gör det enkelt för företag som hanterar kemikalier att följa lagen. EcoTech har nischat sig på prenumerationstjänster som ledningssystem och lagbevakning inom bland annat miljö, arbetsmiljö, livsmedel, transport, trafik och brand.

"Vi kompletterar varandra perfekt. EcoOnlie har idag cirka 300.000 unika säkerhetsdatablad för kemikalier och kemiska produkter, en gigantiskt databas som deras kunder kan ta del av direkt online. Här får du automatisk bevakning av den kemikalieinformation som gäller dig och ditt företag", säger Per-Erik Steen, VD EcoTech.

Om EcoTech
EcoTech arbetar med ledningssystem och lagbevakning inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Genom att göra det lätt för hela verksamheten att följa lagar och system i vardagen förhöjs kvaliteten, risker minimeras och lönsamheten ökar.

Vad innebär samarbetet för EcoTechs kunder?
"För EcoTechs kunder gör det att vi kan tillhandahålla en smart lösning för företag som vill ha koll på sina kemikalier. Har man många kemikalier så har EcoOnline ett bra och tryggt system. Vi kan vara med och skapa trygghet hos företagen så att alla berörda anställda kan ha koll på sina kemikalier", säger Per-Erik Steen.

Vad innebär samarbetet för EcoOnlines kunder?
"Verksamheter som påverkar människors hälsa och miljön, ska veta vilka lagstiftningar som gäller. Lagefterlevnad är därför viktigt för alla företag och organisationer. För EcoOnlines kunder innebär samarbetet att vi kan erbjuda bland annat lagbevakning som en kompletterande tjänst. Fördelar som vi ser med EcoTechs digitala verktyg ”Lagvakten” är att man får en bra systematik för lagefterlevnadskontroll samt att man har all lagstiftning samlat på ett och samma ställe. Dessutom får man automatiskt information när en lagstiftning har ändrats och hur ändringen påverkar den egna verksamheten. Med EcoOnlines digitala kemikalieregister tillsammans med EcoTechs lagbevakningstjänster skapar vi både en tryggare arbetsplats och företagande", säger Martina Jonsson, VD EcoOnline AB.

"Med hjälp av vårt digitala kemikalieregister och kunskap inom kemikalielagstiftningen kan vi hjälpa EcoTechs kunder med att få en bättre överblick gällande deras riskkällor och kemikalier på arbetsplatsen. Överblicken gör det enklare att substituera, fasa ut farliga kemikalier, ta ut rapporter och sprida information på arbetsplatsen. Dessutom får de full koll på sina säkerhetsdatablad", säger Martina Jonsson, VD EcoOnline AB.

"Vi kan hjälpa EcoOnline med bland annat miljöutredningar, införande av ledningssystem, till exempel ISO 14000 och lagbevakning. Ecoonlines kunder har känt att de vill ha hjälp med att hålla koll på vilka lagar som påverkar deras verksamhet, så som till exempel transportlagar och arbetsmiljölagar", säger Per-Erik Steen.

"Den främsta styrkan med samarbetet är att vi kan hjälpa kunden direkt, utan att behöva gå en omväg. Det ska alltid vara enkelt för kunden att köpa och det blir det nu", säger Per-Erik Steen, VD EcoTech.
Publicerat
28. February 2019