EcoOnline flyttar till nya lokaler för fortsatt tillväxt

Written by Sandra Sköld

EcoOnline förbereder sig för att flytta inom Gårdaområdet, Göteborg. I nuvarande lokaler finns funktioner som försäljningsavdelning, produktansvariga och support.

”I takt med det stora intresset inom Sverige, både inom industrin och offentlig sektor, att förbättra sin arbetsmiljö, kris- och kemikaliehantering genom att hitta nya systemstöd, inte minst onlinelösningar, speglar också det att vi som bolag behöver större expandera i nya lokaler, säger Martina Jonsson, VD EcoOnline AB.

”Kineum är ett nytt, unikt och hållbart kontorshus med integrerat hotell som kommer stärka oss som bolag på vår fortsatta tillväxtresa i Sverige. Vi är övertygade om att en fantastisk arbetsmiljö får människor, varumärket och lönsamheten att växa och att vårt nya kontor kommer att bidra till detta. Det kommer att vara en modern mötesplats för såväl våra befintliga och blivande medarbetare som kunder ”, berättar Martina.

EcoOnline AB hyr kontorsytor om 916 kvm på våning 19. Lokalerna tillträds i början av maj 2023.

Information om byggnaden Kineum, Gårda-området i Göteborg:
Kineum omfattar en ny byggnad vid Ullevimotet om 26 000 kvadratmeter fördelat på 27 våningar, som byggs samman med befintlig byggnad om 16 000 kvadratmeter. Projektet byggstartade i Q4 2018 och kommer att färdigställas under 2022. Ett koncept som är en kombination av kontor, hotell, lobby, restaurang och konferens. Projektet genomförs gemensamt av NCC och Platzer i ett bolag som ägs 50/50 av parterna. Platzer kommer förvärva NCC:s andel då projektet är färdigställt. Projektet uppskattas till ett totalt fastighetsvärde på drygt 2,3 miljarder kronor.


Author Sandra Sköld

Relevanta artiklar

| EcoOnline
EcoOnline acquires Biome, an Irish Environmental Software specialist

Leading EHS software firm, EcoOnline today announced that it had acquired Biome Environmental Limited, a Software as a...

| EcoOnline
EcoOnline is becoming a leading EHS eLearning provider

EcoOnline expands and strengthens its comprehensive EHS SaaS Solutions by acquiring Munio, a Norwegian provider of EHS...