Nyheter

EcoOnline 

Våra allra senaste nyheter

|
Ny undersökning: så säkra är Sveriges arbetsplatser

EcoOnline har genomfört en enkätundersökning tillsammans med insikts- och marknadsundersökningsföretaget Origo Group*. 

| Krishantering
Se till att visselblåsaren förblir anonym

Det är viktigt för företag att få in rapporter om missförhållanden och oegentligheter men utmaningen är att...

Kostnadsfria webbinarier

Välkommen att delta på våra kostnadsfria webbinarier och få kunskap för att enklare arbeta förebyggande med arbetsmiljö och säkerhet på din arbetsplats.

Anmäl dig enkelt här
| Kemikaliesäkerhet
Nytt IT-stöd för kemikalieförteckning på ämnesnivå

Vi lanserar en ny rapportmall, Kemikalieförteckning på ämnesnivå, inom ramen för Reports & Analytics, kopplat till...

|
EcoOnline förvärvar Alcumus Software

EcoOnline, ett ledande europeiskt software-as-a-service (SaaS)-företag med lösningar inom hälsa, miljö och säkerhet...

|
Ny ledare för EcoOnline

Göran Lindö har meddelat att han kommer att avgå som koncern-VD. Han har framgångsrikt lett företaget i fem år.

| Kemikaliesäkerhet
Nya regler för kemikalie-dokumentation infördes vid årsskiftet

Vid årsskiftet infördes förändringar när det gäller information om hälso- och miljöfarliga kemikalier. Det gäller...

| Kemikaliesäkerhet
Ett bra arbetsliv fritt från cancer

Ett arbetsliv fritt från cancer kan kännas självklart. Så är inte fallet. Enligt Cancerfonden dör ca 600 personer...

| Kemikaliehantering
Sex skyldigheter i ditt kemikaliearbete

Den 20 oktober, kl. 10:00 – 10:45 har EcoOnline ett kostnadsfritt webbinarium baserat på den populära guiden ”Dina sex...

| Krishantering
Ökat intresse för digitala krishanteringssystem

De senaste årens kriser har medfört en annan medvetenhet kring incident- och krishantering, vilket har lett till att...

Mer artiklar