EcoOnline 

Våra allra senaste nyheter

|
EcoOnline förvärvar Alcumus Software

EcoOnline, ett ledande europeiskt software-as-a-service (SaaS)-företag med lösningar inom hälsa, miljö och säkerhet...

|
Ny ledare för EcoOnline

Göran Lindö har meddelat att han kommer att avgå som koncern-VD. Han har framgångsrikt lett företaget i fem år.

Kostnadsfria webbinarier

Välkommen att delta på våra kostnadsfria webbinarier och få kunskap för att enklare arbeta förebyggande med arbetsmiljö och säkerhet på din arbetsplats.

Anmäl dig enkelt här
| Kemikaliesäkerhet
Nya regler för kemikalie-dokumentation infördes vid årsskiftet

Vid årsskiftet infördes förändringar när det gäller information om hälso- och miljöfarliga kemikalier. Det gäller...

| Kemikaliesäkerhet
Ett bra arbetsliv fritt från cancer

Ett arbetsliv fritt från cancer kan kännas självklart. Så är inte fallet. Enligt Cancerfonden dör ca 600 personer...

| Kemikaliehantering
Sex skyldigheter i ditt kemikaliearbete

Den 20 oktober, kl. 10:00 – 10:45 har EcoOnline ett kostnadsfritt webbinarium baserat på den populära guiden ”Dina sex...

| Krishantering
Ökat intresse för digitala krishanteringssystem

De senaste årens kriser har medfört en annan medvetenhet kring incident- och krishantering, vilket har lett till att...

|
Utbilda i nya energivanor

I nuläget när anställda delvis jobbar hemifrån och delvis är på kontoret eller där alla är på kontoret alternativt ute...

|
Årsredovisning 2021: Exponentiell tillväxt och produktförbättringar

2021 var ett år av betydande utveckling för EcoOnline genom expansion, investeringar, innovation,...

Mer artiklar