EHS Audit Hero
Undersökningar och revisioner

Skapa checklistor, genomför skyddsronder och tilldela åtgärder

Hantera er revision, skyddsrond och checklistor från en central plats. Schemalägg revisioner, checklistor eller inspektioner för personalen för att säkerställa ansvarsskyldighet igenom hela processen. Utvärdera din övergripande EHS-efterlevnad mot både lagkrav och interna KPI:er. Som alltid kan du använda våra mallar för bästa praxis eller anpassa dina egna.
 • Konfigurera och skapa revisionsmallar och checklistor.
 • Övervaka effektivt revisioner och tilldelade korrigerande åtgärder.
 • Aktivera schemaläggning, automatiserade aviseringar och påminnelser.
 • Proaktiv revisionshantering.
Audits_Benefit 2
Relevanta inspektioner

Förstå dina revisionsdata och fatta datadrivna beslut med förtroende

 • Använd våra mallar för bästa praxis eller skapa snabbt dina egna för att säkerställa standardisering genom hela din organisation.
 • Alla moduler stöds av en kraftfull grafdatabas som möjliggör anslutningar mellan olika typer av data bättre än någon annan typ av databas.
 • Vårt tillvägagångssätt med ”mobilt först” introducerar inspektioner i farten och revisionsrapportering. Mobila revisioner fungerar offline och kan synkroniseras när signal blir tillgänglig igen.
Audit Benefit 2
Transparent spårning

Gör det enkelt för ledningen att utvärdera revisionsresultaten

 • Planera enkelt revisioner och inspektioner och se omedelbart kommande och slutförda revisioner.
 • Ställ nya frågor, hitta trender, identifiera möjligheter att vara proaktiv och spåra genomförda korrigerande åtgärder.
 • Få effektiv övervakning av revisionsprestanda, resultat och tilldelade korrigerande åtgärder, visuellt och transparent, i procent.
Audit Summary_3-steps
Formad Process

Bli av med långsamma och besvärliga pappersbaserade rapporteringssystem

 • Möjliggör automatisk schemaläggning för din personal för att säkerställa att revisioner genomförs effektivt och i rätt tid.
 • Skapa och konfigurera allt från formulärlayouter och poängsättningsmetoder till checklistor, frågeformulär och poängregler.
 • En strömlinjeformad process innebär att du kan använda revisionsdata för att upptäcka mönster och ställa in varningar när viktiga hållpunkter uppnås.

Få kontroll över säkerheten på din arbetsplats med användarvänliga processer

Safety-Culture-135

Utför revisionen inom din organisation

Revisioner och inspektioner är en steg-för-steg-process för att säkerställa att hälso- och säkerhetsprocedurer genomförs och utförs på rätt sätt.

People-Management-135

Tänk på åtgärderna

Utvärdera de kontroller du har på plats och fråga dig själv: finns det en risk att en olycka kan inträffa och vad behöver implementeras för att minska risken för att det händer?

Read-and-Understand-135

Granska och revidera dina resultat

Du måste granska de kontroller du har infört och implementera och uppdatera kontroller om det behövs.

Nyckelfunktioner vid revisionshantering

INFORMATION_Checkmark_NP-52x52

Anpassningsbar

INFORMATION_Checkmark_NP-52x52

Automatiska aviseringar

INFORMATION_Checkmark_NP-52x52

”Mobil först”-inställning

INFORMATION_Checkmark_NP-52x52

Integrerade moduler

INFORMATION_Checkmark_NP-52x52

Rapportering och analys

INFORMATION_Checkmark_NP-52x52

Efterlevnad

Ina
Account Manager, EcoOnline

Vill du också få en säkrare arbetsplats?

Boka demo så går vi igenom systemet tillsammans med dig.

Kontakta oss här