Substitition Hero 1300 x 725
Substitution

Följ substitutionsprincipen enkelt med Chemical Manager

 • Jämför och utvärdera alternativa ämnen/produkter att ersätta de farliga kemiska ämnena med.
 • Genom aktivt substitutionsarbetet värnar du om allas hälsa och miljö.
 • Hjälper dig att uppfylla bl.a. produktvalsprincipen i Miljöbalken.
 • Få en fullständig översikt över substitutionsarbetet i en rapport.

Fördelar

Chemical Substitution_benefit_1
Genomför substitution i 4 enkla steg.

Arbeta med substitutionsprincipen

Idag innebär substitutionsarbetet ofta många komplicerade och manuella processer. Därför har vi har gjort det enklare för dig genom att utveckla ett digitalt verktyg för substitution. Du får stöd i ditt substitutionsarbete med Chemical Manager.
 • Prioritera att fasa ut farliga kemikalier utifrån att filtrera på egenskaper, ex hälsofarliga.
 • Finn alternativa ämnen/produkter som passar ditt behov och jämför dem via en jämförelsematris.
 • Gör hållbara val med en intuitiv jämförelsematris.
Chemical Substitution_benefit_2
VIKTIG ÅTGÄRD FÖR ATT MINSKA RISKER

Minskat behov av säkerhetsåtgärder (skyddsåtgärder)

 • Med substitutionsprincipen kan du minska dina farliga kemikalier med upp till 25%.
 • Minskat behov av särskilda rutiner i samband med produktion, användning, avfallshantering och transporter.
 • Konkurrensfördelar. Giftfria och återvinningsbara produkter kan öka efterfrågan.
Chemical Substitution_benefit_3
Minskad risk för skador

Ersätta eller fasa ut skadliga kemikalier 

 • Har ni en process för att hantera farliga ämnen? Oftast innebär det att det finns en rad miljö- och arbetsmiljökrav som det kostar tid och pengar att uppfylla. Kan du fasa ut eller minska skadliga kemikalier med substitutionsprincipen så sparar du både miljö och pengar.
 • Minimera förekomsten av farliga kemikalier i produkter och processer.
 • Minska risken för hälsoskador och förgiftad miljö.
 • Minska kostnader för hantering av farligt avfall och avfallshantering.

Ina
Key Account Manager, EcoOnline

Vill du veta mer om vårt substitutionsverktyg?

Kontakta oss idag och ta reda på hur du kan påbörja ditt arbete inom substitution.

Kontakta oss här