Kemikalieförteckning

Substitution av farliga kemikalier

Ta hjälp av EcoOnlines substitutionsverktyg som stöd i substitutionsarbetet. Verktyget har en steg för steg-guide som gör det enkelt för dig att jämföra produkters egenskaper och dokumentera utbyten som har gjorts i verksamheten.

Substitutions (Header) SWE

Substitutionsprincipen

Följ substitutionsprincipen enkelt med EcoOnlines kemikaliehanteringssystem. Produktvalsprincipen (substitutionsprincipen) beskrivs i Miljöbalken och innebär att man så långt som möjligt ska undvika att sälja eller använda kemiska produkter som kan utgöra en risk för människor eller miljön om de kan ersättas med mindre farliga produkter. Att ersätta farliga kemikalier mot mindre farliga bidrar dessutom till utvecklingen mot en giftfri cirkulär ekonomi och kan också ha konkurrensfördelar.

EcoOnlines substitutionsverktyg hjälper dig att jämföra produkters egenskaper och att dokumentera utbyten som har gjorts i verksamheten.

Se demovideo om Chemical Manager

Få en guidad tur i Chemical Manager på bara 3 minuter. 

Se videon här
CMSub

Viktiga funktioner

New-Icon_Key-Features
Kostnadseffektivt

Spara tid och pengar med ett substitutionsverktyg som ger stöd i substitutionsarbetet, samtidigt som ni säkerställer lagefterlevnad

New-Icon_Key-Features
RISKHANTERING

Att behöva hantera risker kan vara tidskrävande och kostsamt. Genom att minska andelen farliga kemikalier i verksamheten kan din verksamhet spara tid och pengar

New-Icon_Key-Features
ANVÄNDARVÄNLIGT VERKTYG

Med substitutionsverktygets steg för steg-guide och jämförelsematris, är det enkelt att jämföra produkters egenskaper och dokumentera utbyten som har gjorts i verksamheten

New-Icon_Key-Features
DOKUMENTATION

Samtliga produkter i din verksamhet som utvärderats för substitution går att se i en översikt. Informationen går också att exportera som en rapport till Excel

Våra kunder

Verksamma i över 80 branscher

På EcoOnline brinner vi för hälsa, säkerhet och hållbarhet. Vår innovativa attityd hjälper oss att kontinuerligt utveckla vår programvara till ett användarvänligt stöd för en mängd olika företag. Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta inom flera branscher över hela Europa i enlighet med EU-lagstiftningen.

Läs mer

Kom igång med ditt substitutionsarbete idag

Boka ett möte med en av våra konsulter för att diskutera digitalisering av era processer för kemikaliehantering med EcoOnline.

Boka möte här
SE_3-900x900

Adam Erikson

Account Manager, EcoOnline 

Relevanta artiklar

| occupational safety
Säkerställ en säker kemikalieförvaring

Allt arbete är förenat med vissa risker, och i en del verksamheter utgör kemiska risker en väsentlig del av dem. En god...

| occupational safety
10 tips på att minska energikonsumtionen

I det här blogginlägget får du 10 tips på att minska energikonsumtionen. Oavsett företag kan alla se över sina...

| occupational safety
Hur du tar fram en bra arbetsmiljöpolicy

Känner du till vad som ska ingå i en bra arbetsmiljöpolicy? Att ha en utarbetad arbetsmiljöpolicy är något av det mest...