UFI-koder och PCN-inlämning | EcoOnline

UFI-koder & PCN-underlag

Varför använda två system – när du kan göra allt i ett och samma? Med nästa generations SDS-verktyg för att skapa säkerhetsdatablad erbjuder EcoOnline ett mycket tidsbesparande alternativ.

Generera UFI-koder (Unique Formula Identifier) och hantera och skicka in anmälan till giftinformationscentraler PCN-underlag (Poison Centre Notification) från vårt verktyg ALMEGO® till ECHAs inlämningsportal. Du kan även enkelt göra inlämningen av PCN-underlag direkt från systemet.

UFI & PCN Hero Image
ÖVERSIKT

Gör det enklare att skapa och lämna UFI och PCN

ALMEGOS® UFI-gränssnitt (Unique Formula Identifier) kommunicerar med Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) via API / integrerat användargränssnitt. Det gör att du kan redigera och skicka in ditt UFI/PCN-underlag direkt i ALMEGO®!

Den direkta kommunikationen gör det också möjligt att få återkoppling på brister i din inlämning. Du kan sedan förbättra inlämningen tills du har ett godkännande från ECHA.

UFI-koder och inlämning av PCN-underlag är just nu i fokus för kemiföretag i Europa och det kommer att kräva mycket arbete för att generera, hantera och lämna in den nya informationen som krävs enligt myndigheten. Tack vare att allt kan göras i ALMEGO® undviks dubbelarbetet!

Tiden för inlämning av UFI-underlag via ECHAs egna verktyg brukar vanligtvis vara tidskrävande, upp till flera timmar enligt den informationen vi på EcoOnline har fått av kunder. Genom verktyget ALMEGO® förkortas processen att skapa uppdaterade säkerhetsdatablad med UFI och/eller PCN-underlag på endast några minuter.

"ALMEGO®-systemet gav oss ett enkelt sätt att producera säkerhetsdatablad med olika handelsnamn och på många olika språk."

UFI - vanliga frågor och svar

Vad är UFI?

Den unika formelidentifieraren (UFI) är en kod på 16 tecken som kommer att krävas på etikettenpå produkter som klassificeras med hälsofaror eller fysikaliska faror enligt CLP-förordningen och släpps ut på marknaden i EU.

Utöver UFI-informationen är du också skyldig att tillhandahålla annan information till de nationella giftinformationscentralerna om din produkt. Detta inbegriper sammansättning, handelsnamn, färg, förpackning, produktkategori och toxikologisk information.

UFI-programmet syftar till att upprätta en entydig koppling mellan den information du tillhandahåller med den produkt du placerar på marknaden. Villkoret för tilldelning av UFI-information är att alla produkter som är märkta och anmälda med samma UFI-information måste ha samma sammansättning.

Hur används UFI?

UFI-informationen tillsammans med de övriga uppgifter du har lämnat kommer i första hand att användas av giftinformationscentraler i händelse av ett nödsamtal. Till exempel, med UFI-filen och handelsnamnet som läses direkt från produktetiketten till giftcentraloperatören, kan operatören i sin tur exakt identifiera de farliga egenskaperna hos den produkt som är inblandad i en incident.

Vad behöver du för att skapa en UFI-kod?

För att skapa ett UFI-nummer för din blandning som är unikt för ditt företag behöver du ditt företags momsregistreringsnummer och ett blandningsspecifikt formuleringsnummer.

Troligtvis använder ditt företag redan interna formuleringskoder. Om de bara är numeriska - mellan 0 och 268 435 255 - kan du använda dem direkt i UFI-generatorn. I andra fall, till exempel när de är alfanumeriska eller innehåller andra tecken, måste du först tilldela nya formuleringsnummer till dina blandningar som följer det format som krävs.

Det är viktigt att du inte återanvänder samma formuleringsnummer med samma momsregistreringsnummer när blandningarna har olika sammansättningar.

När implementerades UFI?

I bilaga VIII till CLP-förordningen fastställdes särskilda datum för överensstämmelse beroende på produktens slutanvändning.

Oavsett om du gör en ny anmälan eller uppdaterar en befintlig måste du göra en anmälan i enlighet med bilaga VIII innan du släpper ut produkten på marknaden efter den 1 januari 2021 (konsumentbruk och yrkesmässig användning) eller den 1 januari 2024 (endast industriellt bruk).

En anmälan måste lämnas in i varje medlemsstat där du avser att släppa ut din produkt på marknaden.
Ett nytt sätt att skapa säkerhetsdatablad
Nästa generations verktyg

Verktyg för att skapa säkerhetsdatablad (SDS/SDB)

ALMEGO® är den nya generationens verktyg för att skapa och ta fram säkerhetsdatablad.  Systemet bygger på över 15 års erfarenhet och utveckling av att förbättra processen för att sammanställa säkerhetsdatablad.
Över 20 års erfarenhet

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Ta del av den nya generationens verktyg för säkerhetsdatablad redan idag: ALMEGO®

Kontakta oss och få en introduktion till hur vi kan hjälpa dig att digitalisera och förbättra din process kring att skapa säkerhetsdatablad.

Boka ett möte
Hannah-Hero-920x1200

Hannah Daly

Account Manager, EcoOnline Ireland

Kontakta teamet för ALMEGO® direkt

New-Icon_Support
Telefon

+45 72 40 16 22

Öppettider:
Mån-Fredag:
8:30-15:30

New-Icon_Mail
E-post

info.almego@ecoonline.com

New-Icon_Support
Chatt-support

Direkt i ALMEGO®

New-Icon_Mail
E-post till supporten

support.almego@ecoonline.com