Uppfyll de kemiska lagkraven med Reseller

EcoOnlines Reseller hjälper dig att visa uppdaterad information, publicera säkerhetsdatablad och efterleva lagkrav — automatiskt.

Reseller (Header) SWE

70% av onlinebutiker uppfyller inte lagkraven

Lagar och direktiv ställer många krav på leverantörer och återförsäljare av kemiska produkter.
Säkerhetsdatablad för produkter ska sparas i 10 år efter att produkten tagits ur användning och i reklam för farliga ämnen eller blandningar måste faropiktogram eller -klassificeringar synas.

Att efterleva lagkrav är ofta krävande -- speciellt om jobbet görs manuellt. Enligt en nyligen genomförd Norsk undersökning uppfyller 70 % av onlinebutiker inte lagkraven.

EcoOnline Reseller hjälper dig att efterleva lagkraven och positionerar din organisation som en auktoritet kring kemikaliesäkerhet. I Reseller gör du sökningar direkt i vår uppdaterade säkerhetsdatabladsdatabas samtidigt som du länkar till dem från dina produktsidor. Påvisa lagefterlevnad och informera dina kunder om de kemiska riskerna.

Viktiga funktioner

New-Icon_Key-Features
MINA PRODUKTER

Samla din kemikalielista från vår databas, gruppera dem och bifoga annan produktinformation.

New-Icon_Key-Features
Automatisera uppgifter

Reseller sköter underhållet och uppdaterandet av kemiska produkternas säkerhetsinformation.

New-Icon_Key-Features
SÖK SÄKERHETSDATABLAD

Lägg till funktionen för sökning av säkerhetsdatablad på din webbplats. Säkerställer att säkerhetsdatablad och andra kemikaliedokument alltid uppdateras.

New-Icon_Key-Features
Shoplink

Anslut modulen Shoplink till din nätbutik eller produktlista. Länken uppdateras i realtid och ser därmed till att all kemikalieinformation är tillgänglig.

New-Icon_Key-Features
Distribution

Skicka uppdaterade säkerhetsdatablad till dina kunder (via email eller läslänk) med vår plugin Distribution. Allt integreras med ditt affärssystem.

New-Icon_Key-Features
Expertis inom kemikalier

Positionera din organisation som en auktoritet inom kemikaliesäkerhet genom att erbjuda viktig produktinformation till dina kunder.

Våra kunder

Verksamma i över 80 branscher

På EcoOnline brinner vi för hälsa, säkerhet och hållbarhet. Vår innovativa attityd hjälper oss att kontinuerligt utveckla vår programvara till ett användarvänligt stöd för en mängd olika företag. Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta inom flera branscher över hela Europa i enlighet med EU-lagstiftningen.

Läs mer

Uppfyll de kemiska lagkraven med Reseller

Boka ett möte med en av våra konsulter för att diskutera digitalisering av era processer för kemikaliehantering med EcoOnline.

Boka möte här
SE_3-900x900

Adam Erikson

Account Manager, EcoOnline 

Relevanta artiklar

| occupational safety
Allt du behöver veta om arbetsmiljöcertifiering

Vad innebär arbetsmiljöcertifiering? Varje dag kommer tusentals människor till skada, eller rentav dör i...

| occupational safety
Har ditt företag “S-faktorn”?

Megatrender inom framtidens arbete, såsom digital omvandling, distansarbete och ökat fokus på hållbarhet,...

| occupational safety
Förebygg buller på arbetsplatsen

Buller på arbetsplatsen – varje decibel kan göra skillnad för din hälsa  Oavsett vad du arbetar med så är du omgiven av...