Uppfyll de kemiska lagkraven med Reseller

EcoOnlines Reseller hjälper dig att visa uppdaterad information, publicera säkerhetsdatablad och efterleva lagkrav — automatiskt.

Reseller (Header) SWE

78% av inspekterade produkter som säljs på nätet bryter mot kemikalielagstiftningen

Lagar och direktiv ställer många krav på leverantörer och återförsäljare av kemiska produkter. Exempelvis måste säkerhetsdatablad för produkter sparas i 10 år efter att produkten tagits ur användning. I reklam och marknadsmaterial för farliga ämnen eller blandningar måste faropiktogram eller klassificeringar synas, för att uppfylla lagkrav. Att efterleva lagkrav är ofta krävande - speciellt om jobbet görs manuellt.  

EcoOnlines modul Reseller hjälper dig att efterleva lagkraven på ett enkelt sätt. I Reseller gör du sökningar direkt i vår uppdaterade databas av säkerhetsdatablad samtidigt som du länkar till dem från dina egna produktsidor. Det gör att du uppfyller lagefterlevnad och smidigt kan informera dina kunder om de kemiska riskerna med en viss produkt eller produktområde.

Det finns många företag som brister

Enligt EU:s kemikaliemyndighet ECHA uppfyller inte 78% av inspekterade produkter de krav och efterlevnad som ställs. Det är ett mönster som även ses i Norden, där en nyligen genomförd norsk undersökning visar att 70 % av onlinebutiker inte uppfyller lagkraven.

Ett annat exempel: I Sverige (2022) har Kemikalieinspektionen undersökt leksaker på nätet: billigare badleksaker, mjuka plastleksaker och elektriska leksaker där det framkommit att de innehöll höga halter farliga ämnen. 40 % av de undersökta leksakerna innehöll hälsofarliga ämnen och nu har de flesta av företagen som sålt produkterna slutat att distribuera dem.

Viktiga funktioner

New-Icon_Key-Features
MINA PRODUKTER

Samla säkerhetsdatablad för de produkter du säljer och gruppera dem i olika kategorier, t ex användningsområde eller leverantör. Du kan också bifoga egen information om produkterna.

New-Icon_Key-Features
Automatisera uppgifter

Reseller ser till att den senaste information om produkterna visas automatisk. Spar tid på att slippa underhålla och uppdatera manuellt.

New-Icon_Key-Features
SÖK SÄKERHETSDATABLAD

Integrera funktionen sökmotor på din webbplats som kunder kan använda för att söka på säkerhetsdatablad. Kopplingen till vår databas säkerställer att säkerhetsdatablad och information om produkters faror hålls uppdaterad.

New-Icon_Key-Features
Shoplink

Anslut funktionen Shoplink till din nätbutik eller online-produktkatalog. Länken uppdateras i realtid och ser därmed till att vald kemikalieinformation är tillgänglig.

New-Icon_Key-Features
Distribution

Skicka uppdaterade säkerhetsdatablad till dina kunder (via e-post eller länk) med vår distributionsfunktion*. Allt integreras med ditt affärs/ERP-system.

Över 20 års erfarenhet

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Uppfyll de kemiska lagkraven med Reseller

Boka ett möte med en av våra konsulter för att diskutera digitalisering av era processer för kemikaliehantering med EcoOnline.

Boka möte här
SE_3-900x900

Adam Erikson

Account Manager, EcoOnline 

Relevanta artiklar

| occupational safety
4 lagändringar inom kemi och arbetsmiljö du måste veta om

2023 ser redan ut att bli ett hektiskt år för kemikalie- och HMS-lagstiftning i Europa. Flera initiativ från EU:s...

| occupational safety
Därför ska du digitalisera din krisplan

Idag arbetar vi både på plats och distans men alla behöver veta vad hur de ska agera vid olika krissituationer– till...

| occupational safety
Så här tar du steget från Excel till molnet

Hur hanterar ditt företag kemikalier? Tycker du att det tar lång tid att samla in dokumentation? Du behöver kanske...