Risikovurdering av kjemikalier blir enkelt med ferdige maler i EcoOnlines Chemical Manager
Riskbedömningar av kemikalier

Riskbedöm kemikalier. Bedöm riskerna och planera åtgärder

  1. En riskbedömning är en bedömning av risken att skadas när man arbetar med en kemisk produkt eller ett ämne som har bildats, en s.k. kemisk riskkälla.
  2. Riskbedöm kemikalier med hjälp av förinställda mallar som enkelt guidar dig steg för steg i processen.
  3. Riskbedöm flera kemikalier samtidigt.
  4. Riskbedöm kemiska processer.
”Med EcoOnline har vi ett system som ger oss ordning på kemikalierna. Det har också gett oss många bra verktyg som gör det möjligt för oss att följa myndigheternas krav, till exempel riskbedömningar. Våra anställda känner sig säkrare när vi har kontroll över kemikalierna. ”
Harpreet Singh Bains, Kvalitetsleder Vy Buss AS Vy_transparent
Chemical Risk Assessment_benefit_1
Användarvänlig

Riskbedöm enkelt med förinställda mallar

  • Ger bättre överblick och kontroll över verksamhetens risker i samband med användning och lagerhållning av kemikalier.
  • Hjälper arbetsgivaren att säkerställa att risker i verksamheten undersöks, bedöms och åtgärdas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift.
  • När riskbedömningen är enkel att förstå blir det lättare att genomföra nödvändiga åtgärder.
Chemical Risk Assessment_benefit_2
God risköversikt

Chemical Manager beräknar automatiskt fram risknivån

  • Ta ut en riskrapport för varje kemikalie. Riskbedöm kemikalier med hjälp av riskrapport som ger snabbt den information som behövs för att säkerställa en säker användning och lagerhållning.
  • Ikoner för personlig skyddsutrustning och första hjälpen gör rapporterna enkla att läsa och förstå.
  • Tydlig visualisering av risknivåer.

Ina
Account Manager, EcoOnline

Bedöm enkelt riskerna med kemikalierna

Vi visar gärna dig hur du kan skapa en tryggare arbetsplats med våra smarta lösningar. Vi har gjort det enkelt för dig att följa ett komplicerat regelverk.

Kontakta oss och boka en kostnadsfri demo!

Kontakt oss

Visste du att

1 av 4

arbetstagare uppger att de andas in damm, rök, gas eller kemiska ämnen på jobbet?

Det här är ämnen som är farligare än de flesta är medvetna om och som kan orsaka cancer, luftvägssjukdomar, hudsjukdomar, allergier, skador på hjärnan och nervsystemet, fertilitetsproblem och fosterskador.

Ladda ner vår guide som hjälper dig att komma igång med riskbedömningar.

Kontakta oss här