EHS_Risk Management Hero
Riskbedömning arbetsmiljö

Fatta snabba och välinformerade beslut om riskkontroll

Riskbedöm din arbetsmiljö med riskhanteringsmodulen som guidar dig genom processen. Det enkla tillvägagångssättet för kvantitativ och kvalitativ riskbedömning säkerställer att alla faror förstås och låter bedömaren utveckla nödvändiga kontroller.

 1. Förstå faror och risker. 
 2. Utveckla kontroller. 
 3. Riskbedöm, minimera eller eliminera risker. 
 4. Använd en strukturerad metod för att hantera kvantitativa och kvalitativa riskbedömningar inom arbetsmiljö.
Risk Management_Benefit 1
TILLGÄNGLIG OCH TILLFÖRLITLIG

Minska tiden du spenderar med pappers- eller Excel-baserade dokument och få realtidsresultat

 • Riskbedömningsmallar för riskhantering gör det möjligt att utföra standardiserade bedömningar inom hela din verksamhet. 
 • Riskbedömningsmallar som är gjorda för att riskbedömningar av människor, uppgifter, miljö och processer ska ske på bästa möjliga sätt.
 • Automatiserade påminnelser om revisionsdatum och versionskontroll säkerställer att utvärderingar alltid är uppdaterade.
Risk Management_Benefit 2
Uppfyll uppsatta verksamhetsmål

Säkerställ att ansvaret delas och övervaka slutförandet av riskbedömningar effektivt

 • Uppnå verksamhetsmål genom en systemisk strategi för riskbedömning och handlingsplan.
 • Godkännanden på flera nivåer säkerställer leverans av kvalitetsdata och rapportering.
 • Lättillgänglig rapportering gör det möjligt för läsaren att övervaka alla genomförda utvärderingar och revisioner.
Risk Management_Benefit 3
Beräkna beslut

Få snabb tillgång till korrekt information om sannolikhetsvärden, prioriteringar och påverkan

 • Identifiera riskerna, nuvarande kontrollåtgärder och bedöm risk för att kunna säkerställa effektiva förbättringsåtgärder.
 • Betygsätt risker med din befintliga svårighetsmatris för att säkerställa efterlevnad.

Ta kontroll över din arbetsplatssäkerhet med lättanvända processer

TRAINING_NP

Bedöm risken om din organisation

Riskhantering är en steg-för-steg-process för att kontrollera hälso- och säkerhetsrisker orsakade av faror på arbetsplatsen.

Productivity

Kontrollera riskerna

Bedöm de kontroller du har på plats och fråga: kan jag ta bort faran helt eller hantera den så att skador blir osannolika?

Reporting-135

Granska och revidera dina resultat

Du måste granska de kontroller du har infört för att se till att de fungerar.

Viktiga funktioner i riskbedömning

INFORMATION_Checkmark_NP-52x52

Uppgiftsbaserad

INFORMATION_Checkmark_NP-52x52

Automatiserade notiser

INFORMATION_Checkmark_NP-52x52

Mallat och klart

INFORMATION_Checkmark_NP-52x52

Läs och förstå

INFORMATION_Checkmark_NP-52x52

Integrerade moduler

INFORMATION_Checkmark_NP-52x52

Rapportering

Ina
Account Manager, EcoOnline

Vill du också få en säkrare arbetsplats?

Boka möte med oss idag så kan vi hjälpas åt att skapa en säkrare arbetsplats. 

Kontakta oss här