Learning Manager

En användarvänlig utbildningsplattform

 • Planera, följ och rapportera om personalutbildningar digitalt.

 • Minska risker inom arbetsplatssäkerhet och hälsa (OSH) och säkerställ efterlevnad med relevant lagstiftning.

 • Få tillgång till ett omfattande bibliotek av onlinekurser skapade av experter på arbetsplatssäkerhet.

 • Öka personalens lojalitet och engagemang och förbättra deras inlärningsförmåga.

 • Välj från tre användartyper: instruktör, administratör och studerande.

Vad är Learning Manager?

En unik kombination av teoretisk och praktisk inlärning

Learning Manager är en digital utbildningstjänst (LMS) som erbjuder anställda ett mångsidigt sätt att ta del av utbildning inom arbetsplatssäkerhet och hälsa (OSH) – varsomhelst och närsomhelst. EcoOnlines omfattande bibliotek av e-learningmaterial, skapat av experter på arbetsplatssäkerhet, inkluderar e-lektioner och mikrolektioner för utbildning inom säkerhetshantering, lagstiftning och första hjälpen.

Varför välja Learning Manager?

Learning Manager ger anställda enkel tillgång till obligatorisk och annan lämplig utbildning. En kombination av teoretisk och praktisk inlärning ökar kunskapsinhämtningen. Engagerande, högkvalitativ utbildning kan hjälpa till att minska risk och skapa en säkrare arbetsplats.

Tjänsten erbjuds i samarbete med utvecklaren av läroplattformen TalentLMS, som rekommenderas av ledande industriaktörer. Plattformen gör det möjligt att hantera, leverera och följa program för onlineutbildning inom din organisation. TalentLMS är lättanvänd, intuitiv och full av funktioner – för den studerande, instruktören och administratören.

Safer_NP-135

SMART

 • Tillskriv kurser individuellt för att säkerställa att varje anställd får rätt yrkeskunskaper .

 • Gör det enkelt för anställda att hitta all obligatorisk träning – när de behöver den.

 • Öka produktivitet och uppmuntra konstant lärande, utveckling och vidareutbildning

Compliant_NP-135

SÄKER

 • Systematisk, högkvalitativ träning minskar risk och hjälper dig att skapa en säkrare arbetsplats .

 • Möjlighet att följa och rapportera framsteg säkerställer efterlevnad med lagstiftning och krav från olika ledningssystem.

 • Digitalt lärande möjliggör säker och tydlig visualisering av olyckor och hälsoeffekter

Mobile_App_NP-135

MÅNGSIDIG

 • Skapa en attraktiv och innovativ arbetsplats där alla anställda kan utveckla sina kunskaper.

 • Uppmuntra din personal att lära mer via gamification och socialt lärande.

 • Öka inlärning och bevarande av kunskap med kurser relaterade till de anställdas verkliga arbetsuppgifter.

 

Med Learning Manager kan du hantera...

Support_NP-135
Nyanställdas introduktion och orientering kring arbetsuppgifter
Safety-Culture-135
OSH-utbildning för chefer, linjechefer och ledning
People-Management-135
OSH-utbildning för entreprenörer och andra relevanta partners
Actions-135

Informella diskussioner, möten och interna säkerhetsrelaterade evenemang

Trusted-by-135
Efterlevnads- och kvalificeringsträning för att stötta officiella utbildningsmaterial
Reporting-135
Säkerhetskampanjer designade till exempel för att förbättra incidentrapportering eller utbilda i säker användning av utrustning
TRAINING_NP-135

Utbildningsmetoder och processer som riskhantering och olycksutredningar

Industry_leading_NP-135
Utbildning för kunder i säker hantering av dina produkter

Användartyper Learning Manager

smartmockups_kn9061r8
För Administratören

Enkel utbildning för anställda

Skapa så många kurser, grupper och roller du vill – med hjälp av ett enda konto. Integrera allt lämpligt utbildningsmaterial för e-lektioner och mikrolektioner i ditt innehåll för att snabba upp processen och säkerställa hög kvalitet på samma gång. Tydliga rapporter ger dig omedelbar översikt över aktivitetsnivåer, både per kurs och totalt.

Läs mer
smartmockups_kn8zznau
För Instruktören

Motorn bakom ditt teams utbildning

Planera, skapa och redigera kurser inom arbetsplatssäkerhet och kemikaliesäkerhet och andra ämnen för utbildning av din organisation. Högkvalitativa utbildningsmaterial om arbetsplatssäkerhet och hälsa (OSH) från experter på ämnet, färdiga att använda. Du kan till och med ladda ned e-learningmaterial från andra system eller skapa ditt eget kursinnehåll.

 

Läs mer
Learner_hero_1500x900
För den studerande

Studera varsomhelst och närsomhelst

Dra nytta av en unik kombination av utbildningsmaterial som blandar teoretiskt innehåll med praktiskt arbete. Få en klar överblick över alla dina genomförda kurser och träningsprogram och se certifikat och märken som du har tjänat.

Läs mer
EcoOnline har ett mångsidigt utbud av utbildningsmaterial om arbetsplatssäkerhet och hälsa som erbjuder något för alla. Vi har även tagit fram nya onlinekurser tillsammans – till exempel, “Arbeta säkert i begränsade utrymmen” – så att utbildningen passar våra behov specifikt. De olika språkversionerna gör det möjligt för oss att dra nytta av utbildning globalt.
Antti Pasanen, Production Competence Specialist för Yara Europe 1200px-Yara_International_(emblem).svg

Ina
Account Manager, EcoOnline

Hantera utbildningar digitalt

Vare sig du är ansvarig för utbildning inom din organisation eller någon som regelbundet deltar i olika utbildningsevenemang, är tiden alltid avgörande.

Låt oss presentera Learning Manager. Boka ett möte med oss så visar vi dig hur din organisation kan dra fördel av tjänsten.


 

Kontakta oss här