Learning Manager

Digitalisera och effektivisera din HMS-kompetens

EcoOnlines utbildningsplattform Learning Manager ger en digital inlärning som ger arbetsgivare kontroll över utbildning inom kemikaliehantering och arbetsmiljö. 
NEW-LM-Laptop-MockUp_May-2021_V2

Användartyper Learning Manager  

Med Learning Manager är det enkelt för anställda att få tillgång till obligatoriska utbildningar. Genom att säkerställa hög kvalitet och engagerande utbildning kan du minska riskerna och skapa en säkrare arbetsplats. Tillgänglig via EcoOnline-mjukvaruplattform, kan du erbjuda pedagogiskt innehåll som är sammanhängande knutet till arbetet. Detta kommer att öka medarbetarnas engagemang genom att kombinera teoretiskt och praktiskt lärande.

Välj från tre användartyper: instruktör, administratör och studenten.

Viktiga funktioner

New-Icon_Key-Features
Nyanställdas introduktion och orientering kring arbetsuppgifter

New-Icon_Key-Features
OSH-utbildning för entreprenörer och andra relevanta partners

New-Icon_Key-Features
Efterlevnads- och kvalificeringsträning för att stötta officiella utbildningsmaterial

New-Icon_Key-Features
Utbildningsmetoder och processer som riskhantering och olycksutredningar

New-Icon_Key-Features
OSH-utbildning för chefer, linjechefer och ledning

New-Icon_Key-Features
Informella diskussioner, möten och interna säkerhetsrelaterade evenemang

New-Icon_Key-Features
Säkerhetskampanjer designade till exempel för att förbättra incidentrapportering eller utbilda i säker användning av utrustning

New-Icon_Key-Features
Utbildning för kunder i säker hantering av dina produkter

Våra kunder

Verksamma i över 80 branscher

På EcoOnline brinner vi för hälsa, säkerhet och hållbarhet. Vår innovativa attityd hjälper oss att kontinuerligt utveckla vår programvara till ett användarvänligt stöd för en mängd olika företag. Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta inom flera branscher över hela Europa i enlighet med EU-lagstiftningen.

Läs mer

Hantera utbildningar digitalt

Boka ett möte med en av våra konsulter för att hur du kan dra nytta av Learning Manager.

Boka möte här
Image

Hannah Daly

Account Manager, EcoOnline