Incident- och krishantering

EcoOnline Crisis Management är ett digitalt verktyg för alarmering, krishantering och informationsdelning. Gör det enklare att säkra liv, hälsa, värden och miljö. Få kontroll över din krisplan och fullständig översikt över situationen i händelse av en incident.

Hero_Crisis_3

Med ett digitalt krishanteringsverktyg är beredskapen bara ett klick bort

EcoOnline Crisis Management är en modern och användarvänlig krishanteringsplattform som passar alla typer av företag och branscher. Krishantering hjälper dig att göra din krisplan tillgänglig och hanterbar för alla som behöver den. Så att du kan vara säker på att ditt företag följer regler och regler för intern kontroll, krisberedskap och större olyckor. Lösningen dokumenterar alla övningar och händelser. Optimerar alarmeringskedjor och säkerställer effektiv kommunikation och smart krishantering.

Atlantic

"Med EcoOnlines krishanteringssystem sparar vi tid genom att nå alla drabbade med röst, e-post, pushnotiser och textmeddelanden samtidigt. Vi kan också i realtid bekräfta vem som har sett meddelandet. Detta gör det möjligt för oss att koncentrera oss på att hantera situationen snabbt"

Jens Eystein, Løðu Chef för krishantering, Atlantic Airways

Ta kontroll över krishanteringen

Kontakta oss och få en 20 minuters introduktion till hur vi kan hjälpa dig att digitalisera och förbättra krisberedskapen i din organisation.

Boka möte här
SE_3-900x900

Adam Erikson

Sales Executive, EcoOnline

Vanliga frågor och svar

Vad är en krisplan?

Syftet med en krisplan är att begränsa konsekvenserna av en oönskad incident.
En krisplan är en enkel och tydlig plan som beskriver de åtgärder som måste genomföras i olika krissituationer.

För att företaget bäst ska kunna hantera en oönskad händelse/incident, olycka eller datorattack bör en krisplan utarbetas. Åtgärder bör vidtas för varje händelse som identifieras.

Vad ska en krisplan innehålla

En krisplan bör vara lättillgänglig och lätt att förstå. Det bör innehålla lite om syftet med planen och tillämpningsområdet. Där principerna och begreppen definieras och vem som ingår i krisorganisationen, inklusive roller och ansvar.
En bra krisplan har definierat hur inkallning av krisorganisationen ska ske, tydligt definierade larm- och kontakt/mobiliseringslistor.

En bra krisplan bör utformas så att företaget kan hantera alla situationer baserat på den övergripande krisplanens utformning utöver scenariospecifika checklistor för olika incidenter.

Krisplanen bör också säga något om uppföljning av anställda och eventuella anhöriga under och efter en oönskad händelse/incident. God kommunikation internt och externt är en framgångsfaktor i krishanteringen, inkludera därför något om kriskommunikation och vem som har kommunikationsansvaret.

Hur ofta ska man öva på ett företags krisberedskap?

Antalet övningar ett företag måste utföra beror på lagstadgade krav. Öva och träna så ofta det går, att lägga in korta träningstillfällen än större övningar är att föredra. Under alla omständigheter bör alla företag öva minst 1 gång per år och då är det lämpligt att öva grunderna som anmälan, kallelse och genomförande av det första mötet.