Krishanteringssystem | EcoOnline

Incident- och krishantering

EcoOnline Crisis Management är ett digitalt verktyg för alarmering, krishantering och informationsdelning. Gör det enklare att säkra liv, hälsa, värden och miljö. Få kontroll över din krisplan och fullständig översikt över situationen i händelse av en incident.

Hero_Crisis_3

Med ett digitalt krishanteringsverktyg är beredskapen bara ett klick bort

EcoOnline Crisis Management är en modern och användarvänlig krishanteringsplattform som passar alla typer av företag och branscher. Krishantering hjälper dig att göra din krisplan tillgänglig och hanterbar för alla som behöver den.

Så att du kan vara säker på att ditt företag följer rutiner och regler för intern kontroll, krisberedskap och större olyckor. Lösningen dokumenterar alla övningar och händelser. Ger dig ett verktyg för sårbarhetsanalyser. Optimerar alarmeringskedjor och säkerställer effektiv kommunikation och smart krishantering.

Tasks_pic

Omedelbar mobilisering

  • Mobilisera industriellt skydd och informera ledningen omedelbart.

  • Håll alla uppdaterade löpande med statusmöten och konferenstelefoner.
Benefit_2-1

Rädda liv och säkra värden

  • Hantera kritiska situationer med fördefinierade scenarion och deras uppgifter i en användarvänlig lösning.
SE Amapola Customer Case 2023 (1)

Snabba, tillförlitliga meddelanden och varningar, informationshantering i realtid via röstmeddelanden och flerkanalskommunikation är riktigt bra funktioner i EcoOnline Crisis Management Software.

Enkelheten att utföra hela eller delar av övningar ökar vår beredskap inför en potentiell krissituation.

De inbyggda checklistorna med direkt feedback på en överskådlig dashboard möjliggör hantering av resurser och samarbete mellan alla involverade parter. 


Det innebär i praktiken att framstegen i en krissituation kan övervakas, kontrolleras och dokumenteras och det tar medvetenheten om situationen till en högre nivå. 

OLOV STRIDELL, FLYGSÄKERHETS- OCH KRISHANTERINGSCHEF, AMAPOLA FLYG AB - SVERIGE

Vanliga frågor och svar

Vad är en krisplan?

Syftet med en krisplan är att begränsa konsekvenserna av en oönskad incident.
En krisplan är en enkel och tydlig plan som beskriver de åtgärder som måste genomföras i olika krissituationer.

För att företaget bäst ska kunna hantera en oönskad händelse/incident, olycka eller datorattack bör en krisplan utarbetas. Åtgärder bör vidtas för varje händelse som identifieras.

Vad ska en krisplan innehålla?

En krisplan bör vara lättillgänglig och lätt att förstå. Det bör innehålla lite om syftet med planen och tillämpningsområdet. Där principerna och begreppen definieras och vem som ingår i krisorganisationen, inklusive roller och ansvar.
En bra krisplan har definierat hur inkallning av krisorganisationen ska ske, tydligt definierade larm- och kontakt/mobiliseringslistor.

En bra krisplan bör utformas så att företaget kan hantera alla situationer baserat på den övergripande krisplanens utformning utöver scenariospecifika checklistor för olika incidenter.

Krisplanen bör också säga något om uppföljning av anställda och eventuella anhöriga under och efter en oönskad händelse/incident. God kommunikation internt och externt är en framgångsfaktor i krishanteringen, inkludera därför något om kriskommunikation och vem som har kommunikationsansvaret.

Läs mer om detta här >>

Hur ofta ska man öva på ett företags krisberedskap?

Antalet övningar ett företag måste utföra beror på lagstadgade krav. Öva och träna så ofta det går, att lägga in korta träningstillfällen än större övningar är att föredra. Under alla omständigheter bör alla företag öva minst 1 gång per år och då är det lämpligt att öva grunderna som anmälan, kallelse och genomförande av det första mötet.

Ta kontroll över krishanteringen

Kontakta oss och få en 20 minuters introduktion till hur vi kan hjälpa dig att digitalisera och förbättra krisberedskapen i din organisation.

Boka möte här
SE_3-900x900

Adam Erikson

Senior Business Development Manager,
EcoOnline

Nyheter

EcoOnline köper upp Pilotech/IncaseIT 

Pilotech är en norsk leverantör av InCaseIT, ett molnbaserat system för krishantering och beredskap som hjälper företag att digitalisera och förbättra beredskapsplaner. InCaseIT erbjuder en väl beprövad och testad lösning som utgör ett attraktivt EHSQ-tillägg till den befintliga EcoOnline-plattformen.

Läs mer
EcoOnline acquires Pilotech AS_484x502