smartmockups_kkmlvz53
KLARA

KLARA Kemikaliehantering

  • Enklare kemikaliehantering för forskningsintensiva verksamheter. 
  • Kontroll på både vem och var.

  • Avancerad hantering av kemikalier.

  • Var dessa finns, vilka delar i organisationen som hanterar dem och vilka mängder. 

Varför använda KLARA?

Spetskompetens ger behov av spetsfunktioner

För vissa forskningsintensiva verksamheter är kemikaliehanteringen och kemikaliedokumentationen mer komplex och de har mer omfattande behov. Life Science, universitet och regioner är några exempel. Dessa verksamheter har ofta fler kemikalier och spetskompetenser som har behov av funktioner så som hjälp med inventering, möjlighet att söka på molekylstruktur och funktioner för dokumentering av strålkällor.

 

I en forskningsintensiv verksamhet är det precis som i andra verksamheter viktigt med trygghet. Med KLARA kan många olika roller få full kontroll över sitt arbetsområde vilket skapar både effektivitet och trygghet. Alla anställda kan få tillgång att se kemikalierna och riskerna för att veta vad de själva exponeras för.
Efficient_NP-135

EFFEKTIVISERA DITT ARBETE

Safer_NP-135

SÄKRARE KEMIKALIEHANTERING

Compliant_NP-135

FÖLJ LAGEN

Kontroll över både var produkter finns och vilken del av organisationen som har dem

Många organisationer hanterar exempelvis kemikalier som är brandfarliga. De har därför fått tillstånd att förvara en viss mängd brandfarliga ämnen i lokalerna. KLARA ger dem enkel översikt över hur mycket brandfarliga produkter som lagras som mest i en specifik byggnad – eller brandcell. Det här gäller även om flera olika verksamheter som delar en byggnad, var för sig, har registrerat kemiska produkter i KLARA. Användare kan även, via KLARA, få notiser t.ex. då ett specifikt tillstånd är på väg att löpa ut, så att det i god tid kan förnyas.

Ready-to-Use-135

FÅ ÖVERBLICK

INFORMATION_Checkmark_NP

HÅLL DIG INFORMERAD

Jane Poka
Senior Business Project Manager, EcoOnline

Ta kontroll på ditt arbete idag!

Ta kontakt med oss redan idag och lär dig mer om hur EcoOnlines produkter och tjänster kan underlätta ert arbete.

Kontakta oss här