Kemikaliehanteringssystem | Kemikalieförteckning EcoOnline
Säker kemikaliehantering

Användarvänliga kemikaliehanteringssystem

Få tillgång till en digital kemikalieförteckning där du får ett stöd av användarvänliga verktyg som underlättar kemikaliehanteringen.

EcoOnlines molnbaserade kemikaliehanteringssystem samlar alla dina säkerhetsdatablad och annan dokumentation om dina kemikalier.Om du är återförsäljare eller i behov av ett verktyg för att skriva, översätta och distribuera säkerhetsdatablad har vi även lösningar för dig.

Chemical Manager - home

Moduler för säker kemikaliehantering

Med EcoOnlines SaaS-lösningar blir arbetet med kemikaliehanteringen enklare. Vi förstår komplexiteten i HMS-arbetet (hälsa, miljö och säkerhet). Därför har vi skapat en användarvänlig molnbaserad kemikalieförteckning för att samla all kemikaliedokumentation på ett ställe. Vi har även lösningar för dig som återförsäljare eller dig som behöver utarbeta säkerhetsdatablad. 

En av de våra lösningar heter Chemical Manager, som kan skräddarsys utifrån behovet på ditt företag.

risk_assessment_cm-64x64px
Riskbedömning av kemikalier Riskbedömning av kemikalier och andra kemiska riskkällor är viktigt för att identifiera vilka risker som finns och vilka åtgärder som behöver vidtas på ett säkert sätt. Ta hjälp av Chemical Managers flexibla mallar för att underlätta riskbedömningsarbetet.
substitution-64x64px
Substitution Substitutionsmodulen i Chemical Manager kan användas för att dokumentera utbyten av kemikalier som har gjorts i verksamheten. Modulen gör det enkelt för dig att jämföra produkters egenskaper och dokumentera utbyten. Ett verktyg för dig som vill fasa ut farliga kemikalier.
reseller-64x64px
Modul för återförsäljare Med verktyget Reseller kan du som återförsäljare enkelt göra märkningen av produkten synlig på din webbsida samt distribuera säkerhetsdatablad direkt till kund. De ändringar som görs i säkerhetsdatabladen uppdateras automatiskt i gränssnittet.
sds-64x64px
Hantering av säkerhetsdatablad Få tillgång till en av Europas största databaser av säkerhetsdatablad. Sök upp era säkerhetsdatablad i databasen och koppla dessa till er verksamhet. För dig som är återförsäljare kopplar du säkerhetsdatabladen till dina produkter via Reseller så att kemikalieinformation alltid är tillgänglig via dina hemsida/ÅF-portal.
read_link_qr-64x64px
Den anställdes rätt till information Med Chemical Manager kan anställda på ett enkelt sätt få tillgång till säkerhetsdatablad och annan viktig information om kemikalierna på företaget. Med en mängd smarta funktioner, som mobilapp, QR-koder och delningsbara direktlänkar som ger en stor flexibilitet.
publisher-64px
Verktyg för att skapa säkerhetsdatablad ALMEGO® är ett användarvänligt och mycket automatiserat system för skapa säkerhetsdatablad (SDB/SDS). Ett system som utgår från svenska och internationella krav, Det finns många språkversioner/lagstiftningar i ALMEGO®.
reports_cm-64x64px
Rapportverktyg som stöd i kemikaliearbetet Få tillgång till rapportfunktioner som gör det möjligt för dig att få ut relevant och detaljerad information om dina produkter. Använd någon de färdiga rapporter som finns eller skapa egna rapporter.
exposure_register-64x64px
Exponeringsregister EcoOnlines exponeringsregister Exposure i Chemical Manager stödjer dig i arbetet kring att registrera, lagra och ha koll på de personer som exponerats för särskilt farliga kemikalier och andra riskkällor. På så sätt har du kontroll över ämnen med de egenskaper som kräver personregister, t ex cancerogena och mutagena ämnen.
klara-64px
KLARA I en forskningsintensiv verksamhet är det precis som i andra verksamheter viktigt med trygghet. Med KLARA kan många olika roller få full kontroll över sitt arbetsområde vilket skapar både effektivitet och trygghet.
Icon=chemical-approval, Size=64px
Produktgodkännande

Chemical Approval är en modul för dig som behöver en kontrollerad och smidig inköpsprocess. Du kan lätt involvera fler avdelningar och få deras åsikter innan produkten kommer in i verksamheten. Det är ett sätt att kontrollera användningen av kemikalier och minska risker för personalen.

Viktiga funktioner

New-Icon_Key-Features
Kontroll

Få ökad kontroll över din verksamhets kemikaliehantering.

New-Icon_Key-Features
Molnbaserad

Säkerställ tillgången via den molnbaserade mjukvaran till säkerhetsdatablad och annan kemikaliedokumentation

New-Icon_Key-Features
Konsultation

Få tillgång till en av Europas största databaser av säkerhetsdatablad. Hjälp och stöd av kunniga konsulter och support.

New-Icon_Key-Features
Rapporter

Få enkelt ut relevant och detaljerad information om dina produkter ur systemet.

New-Icon_Key-Features
Flerspråkiga verktyg

Säkerställ tillgången på det språk dina medarbetare förstår

New-Icon_Key-Features
FLEXIBLA RISKBEDÖMNINGAR

Få hjälp av flexibla riskbedömningsmallar

Över 20 års erfarenhet

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Få kontroll på dina kemikalier

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick.

Boka möte här
SE_3-900x900

Adam Erikson

Senior Business Development Manager,
EcoOnline