Kemikalieförteckning

Kemikaliehanteringssystem

Chemical Manager ger dina anställda omedelbar, mobilvänlig åtkomst för hantering av kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad. Det är även ett enkelt verktyg för att implementera och administrera annan kemikaliedokumentation så som kemikalielistor för din arbetsplats.

Moduler för säker kemikaliehantering

Med EcoOnlines SaaS-lösningar är det enkelt, effektivt och till och med inspirerande att följa bästa praxis för kemikaliehantering. Vi förstår komplexiteten i HMS-processer (hälsa, miljö och säkerhet). Därför har vi skapat en mjukvara som inte bara är enkel att använda, utan som också är lättillgänglig oavsett var dina anställda befinner sig. Använd vår mobilapp för att komma åt viktig information och se till att dina anställda har de verktyg de behöver för att fatta säkra beslut och bidrar till en positiv säkerhetskultur.

risk_assessment_cm-64x64px
Riskbedömningar av kemikalier

Riskbedömning är avgörande som en systematisk process för att bedöma de hälsorisker som uppstår på grund av farliga ämnen som finns på arbetsplatsen och fastställa nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga eller på ett lämpligt sätt kontrollera dessa risker.

substitution-64x64px
Substitution

Med EcoOnlines observationsmodul läggs säkerheten direkt i de anställdas händer. Med den här mjukvaran är det enkelt att identifiera riskområden och proaktivt genomföra kontrollåtgärder.

sds-64x64px
Databas med säkerhetsdatablad

Ett säkerhetsdatablad (SDB) är ett dokument som enligt lagkrav ska finnas för kemiska produkter som klassificeras som farliga och som ska innehålla information om säker hantering, användning, lagring och bortskaffande.

exposure_register-64x64px
Exponeringsregister

EcoOnlines register Exposure är enkelt att använda och ger både arbetstagare och arbetsgivare god översikt över all exponering som arbetstagaren varit utsatt för. Registret är framtaget för de arbetstagare som är exponerade för cancerogena och mutagena kemiska produkter. Med Exposure sparar man enkelt all historik.

read_link_qr-64x64px
DEN ANSTÄLLDES RÄTT ATT FÅ VETA

Vårt verktyg ger omedelbar tillgång till kemisk information såsom anläggningar och produkter. Smarta funktioner som QR-koder och delbara direktlänkar förser hela organisationen med viktiga säkerhetsprotokoll som de anställda kan förstå.

publisher-64px
Publiceringslösning för säkerhetsdatablad

EcoOnline hjälper för närvarande kunder med hantering av säkerhetsdatablad över hela världen, och producerar säkerhetsdatablad för att uppfylla kraven i regelverk som; REACH, WHMIS, OSHA Hazard Communication Standard, GHS (Regionsspecifik).

reports_cm-64x64px
Rapporteringsverktyg som stöd i kemikaliearbetet

Med ett användarvänligt gränssnitt kan du förhandsgranska din verksamhetsdata och konfigurera rapporter med ett enda klick. Datan kan användas för att identifiera och få en översikt över lagstiftningsträffar, risker, leverantörer och produkter.

klara-64px
KLARA

I en forskningsintensiv verksamhet är det precis som i andra verksamheter viktigt med trygghet. Med KLARA kan många olika roller få full kontroll över sitt arbetsområde vilket skapar både effektivitet och trygghet. Alla anställda kan få tillgång att se kemikalierna och riskerna för att veta vad de själva exponeras för.

reseller-64x64px
Är du återförsäljare?

Föreskrifterna för klassificering och märkning av farliga kemikalier (CLP) gäller all handel med kemikalier. Onlinebutiker skiljer sig från traditionell shopping genom att köparen inte har möjlighet att se produkten fysiskt. Med verktyget Reseller kan du enkelt göra märkningen av produkten synlig på din webbsida samt distribuera säkerhetsdatablad direkt till kund.

Viktiga funktioner

New-Icon_Key-Features
Molnbaserad

Spåra och dokumentera alla kemikalier i en molnbaserad kemikalieförteckning.

New-Icon_Key-Features
Konsultation

SDB hantering, support och konsulttjänster

New-Icon_Key-Features
Kontroll

Full åtkomstkontroll/administration

New-Icon_Key-Features
Flerspråkig

Tjugonio språkalternativ för gränssnitt

New-Icon_Key-Features
Anpassningsbar

Anpassade riskbedömningar

New-Icon_Key-Features
Rapportera faror

Farliga ämnen kan rapporteras och sparas

Våra kunder

Verksamma i 80 branscher

På EcoOnline brinner vi för hälsa, säkerhet och hållbarhet. Vår innovativa attityd hjälper oss att kontinuerligt utveckla vår programvara till ett användarvänligt stöd för en mängd olika företag. Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta inom flera branscher över hela Europa i enlighet med EU-lagstiftningen.

Läs mer

Få kontroll på dina kemikalier

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick.

Boka möte här
Image

Hannah Daly

Account Manager, EcoOnline