CE Hero 1300 x 725
Exponeringsregister

Exponeringsregister - Enkel registrering av farliga ämnen via mobilen

Varje år inträffar i Sverige cirka 500 arbetsrelaterade dödsfall i cancer. Det är inte ovanligt att det tar ca 20–30 år från exponering av cancerframkallande ämnen till man blir sjuk i cancer. För att enklare kunna se sambandet mellan exponering av cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen och bestående hälsoskador finns lagkrav på exponeringsregister.

 • Exponeringsmodulen är enkel att använda, ger anställda, arbetsgivare och företagshälsovården detaljerade uppgifter om de farliga ämnen som arbetstagare har exponerats för.
 • Mobilappen gör det ännu enklare för den enskilda medarbetaren att registrera exponeringar i realtid.
 • Registrera enkelt information om de exponeringar som dina medarbetare utsätts för.
 • Få en tydlig översikt över farliga kemikalier och deras risker.
CE_Benefit 1 1000 x 625
Håll koll på faror och exponeringar

Du kan förinställa exponeringar 

 • Med exponeringsregister kan du enkelt registrera arbetstagarnas exponering för ämnen som kräver personregister.
 • Exponeringar kan registreras som enskilda händelser eller återkommande händelser exponeringar.
 • Med Chemical Manager appen är det enkelt och tidsbesparande för anställda att kontinuerligt registrera sina egna exponeringar.
CE_Benefit 2 1000 x 625
Historisk data sparas

Informationen kan sparas i 40 år.

 • Skydda de anställdas hälsa och följ lagkravet på exponeringsregister.
 • Informationen finns tillgänglig för den exponerade arbetaren så länge det finns en risk att negativa effekter kan uppstå pga. exponeringen.
 • Ger anställda, arbetsgivare och företagshälsovården information om farliga ämnen som arbetstagarna har exponerats för.
 • Dina anställdas personuppgifter lagras säkert enligt gällande bestämmelser.

Ina
Account Manager, EcoOnline

Vill du veta mer om exponeringregister?

Kontakta oss för att ta reda på hur du kan hantera ett exponeringsscenario och hur verktyget Chemical Manager hjälper dig med detta. 

Kontakta oss här