Kemikalieförteckning

Exponeringsregister

För att enkelt kunna spåra sambandet mellan exponering av bland annat cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen och bestående hälsoskador finns det lagkrav på exponeringsregister. Med hjälp av EcoOnlines exponeringsregister Exposure kan du enkelt registrera exponering av hälsofarliga ämnen.

CM - exposure -900x650_test

Exponeringsscenario

Enligt arbetsmiljöverket ska den som hanterar CMR-ämnen* i arbetet inte utsättas för märkbar ökad risk för cancer. Därför måste det finnas ett exponeringsregister på arbetsplatsen där exponering av CMR-ämnen kan dokumenteras. Syftet med registret är att bevara uppgifter om exponeringen för att underlätta utredningar om sjukdomssamband.
Upplysningar om exponering av den enskilda arbetstagaren ska sparas i 40 år efter att exponeringen upphört (Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19).

*Cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen.

Med hjälp av EcoOnlines exponeringsregister Exposure kan både arbetsgivare och arbetstagare få en god överblick över all exponering som arbetstagaren varit utsatt för. Registret är framtaget för att enkelt kunna registrera de som blir exponerade för cancerogena och mutagena kemiska produkter. Med hjälp av mobilappen för Chemical Manager kan arbetstagare enkelt registrera exponeringar i realtid. Dessutom arkiveras all dokumentation och du kan enkelt se arkiverad information. 

Läs mer om kemikaliehantering här: 

Allt om säkerhetsdatablad
Allt om substitution 
Kemikaliehantering: Allt du behöver veta
Allt om Kemikalieförteckning
Riskbedömning av kemikalier - detta bör du veta

Se demovideo om Chemical Manager

Få en guidad tur i Chemical Manager på bara 3 minuter. 

Se videon här
Kopia av Namnlös design (10)

Viktiga funktioner

New-Icon_Key-Features
TYDLIG ÖVERSIKT

Få tillgång till en lättläst rapport över vem som har exponerats och av vad

New-Icon_Key-Features
Dokumentera exponeringar

Registrera medarbetare som exponerats för farliga kemikalier

New-Icon_Key-Features
SMIDIG REGISTRERING

Rapportera in exponeringar i mobilappen för Chemical Manager

New-Icon_Key-Features
ENKEL TILLGÄNGLIGHET

Snabb åtkomst till personregister via mobilappen eller webbapplikationen

Våra kunder

Verksamma i över 80 branscher

På EcoOnline brinner vi för hälsa, säkerhet och hållbarhet. Vår innovativa attityd hjälper oss att kontinuerligt utveckla vår programvara till ett användarvänligt stöd för en mängd olika företag. Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta inom flera branscher över hela Europa i enlighet med EU-lagstiftningen.

Läs mer

Kom igång med ditt exponeringsregister idag

Boka ett möte med en av våra konsulter för att diskutera digitalisering av era processer för kemikaliehantering med EcoOnline.

Boka möte här
SE_3-900x900

Adam Erikson

Account Manager, EcoOnline 

Relevanta artiklar

| occupational safety
25 steg till en säkrare arbetsplats

Finns det dolda faror på din arbetsplats?  Det är uppenbart att det kan förekomma säkerhet- och hälsorisker på...

| occupational safety
Din kompletta guide till riskbedömning av kemikalier

Är du osäker på hur du ska göra en riskbedömning av farliga ämnen och material i ditt företag? Vad säger lagen...

| occupational safety
Kemikalielagstiftning i förändring

Det har nu gått ett år sedan EU: s kemikaliestrategi för hållbarhet publicerades som ett svar på EU:s gröna giv och...