Exponeringar - modulen för att registrera exponeringar
KEMIKALIEHANTERING

Exponeringar - modulen för att registrera exponeringar

Insikter i hur personal utsätts för kemikalier och hälsofaror är ett första steg för att fasa ut farliga kemiska substanser och för en sundare arbetsmiljö och hälsa.

Exposure-for-Chemical-Manager_Hero

Inte bara ett lagkrav

Exponeringar är en ny modul inom vårt kemikaliehanteringssystem Chemical Manager. I den här modulen går det enkelt att registrera och få en översikt över de anställdas exponering för hälsofarliga ämnen och kemikalier.

HMS-ansvariga kan få värdefulla insikter om graden av exponering för olika hälsofaror i verksamheten. Det ger bra diskussions- och beslutsunderlag för ledningsgrupper i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i substitutionsarbetet.

Verksamhetschefer får viktig information om kemisk exponering som gör att prioritering av insatser och kontrollåtgärder underlättas. Modulen Exponering är ett effektivt verktyg med möjlighet till schemaläggning, som sparar tid.

Medarbetare kan på ett enkelt sätt få en fullständig översyn av den egna exponeringen i realtid och registrerar smidigt själv sin exponering genom ett kort webbformulär eller via mobilen.

Det finns även krav i Arbetsmiljöverkets föreskrift Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) att information om arbetstagares exponering för cancerogena och mutagena ämnen ska sparas i 40 år. 

EU:s direktiv (2004/37/EG) kring cancerframkallande och mutagena ämnen och produkter innefattar numera även reproduktionstoxiska ämnen och produkter. Denna ändring innebär en justering av direktivets titel till 2022/431/EU. Senast 5 april 2024 ska direktivet införas på nationell nivå.

Exposure Benefit 1

Värdefulla insikter som utgör viktiga beslutsunderlag

Tydlig översikt över samtliga exponeringar i verksamheten, avdelningen och/eller en viss plats.

Identifiera områden där riskerna för skadlig exponering för hälsofarliga ämnen är hög och använd insikten som stöd in verksamhetens substitutionsarbete.

Ett flexibelt verktyg för att ta fram egna formulär och goda filtreringsmöjligheter gör att dokumentationen och rapporteringen går att anpassa efter verksamhetens specifika behov.

Exposure Benefit 2

Ett verktyg som sparar tid och administration

Schema för återkommande exponeringar sätts enkelt upp.

För mindre administration, kan man enkelt inkludera flera personer i samma registrering.

E-postnotifieringar underlättar uppföljningen av möjliga exponeringstillfällen genom direktlänkar för att bekräfta eller makulera en registrering.

Exposure Benefit 3

Enkelt att se och registrera exponeringar för kemikalier eller arbetsmiljörisker

Registrera snabbt och smidigt exponeringar via ett webbformulär eller direkt i mobilen.

Kom enkelt åt att se de senaste exponeringstillfällena i Chemical Manager mobilapp.

Få full översikt över egna exponeringar i ett modernt användargränssnitt med goda filtreringsmöjligheter.

Få insikt om Chemical Manager

Ta del av vårt korta video om systemet Chemical Manager 

Se filmen
MicrosoftTeams-image-May-17-2022-02-28-54-15-PM
AA---Quote-Logo-IKEA-150x100

"EcoOnline har underlättat vårt arbete kring kemikalier och det uppskattas mycket, då kemikaliehantering inte är vår kärnverksamhet."

- Maria Weckman, Safety & Security Leader IKEA

Viktiga funktioner

New-Icon_Key-Features
Smidig registrering och dokumentation

Rapportera in exponeringar snabbt och smidigt via mobilappen eller webbformulär. Enkelt sätt att dokumentera medarbetare som exponerats för hälsofarliga kemikalier.

New-Icon_Key-Features
Schemalägg återkommande exponeringar

Enkelt att automatiskt schemalägga förväntade exponeringstillfällen för att säkerställa att dessa registreras på ett korrekt sätt.

Visibility & Reporting for Workers
E-postnotifieringar

Välj att få notifieringar via e-post med möjlighet att bekräfta eller radera en exponeringsregistrering direkt från din inkorg/e-post.

New-Icon_Key-Features
Flexibelt verktyg för att skapa egna mallar

Flexibelt och användarvänligt sätt att skapa egna formulär med egna kategorier, förutom de standardformulär som redan finns.

Över 20 års erfarenhet

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Få mer information om modulen Exponering redan idag

Kontakta oss och få en introduktion till hur vi kan hjälpa dig att digitalisera och förbättra din process kring personalens exponering av faror och hälsofarliga kemikalier. 

Boka möte här
Adam

Adam Erikson

 Business Development, EcoOnline