Kemikalieförteckning

Exponering

Enkel registrering av farliga ämnen via mobilen.  Varje år inträffar i Sverige cirka 500 arbetsrelaterade dödsfall i cancer. För att enklare kunna se sambandet mellan exponering av cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen och bestående hälsoskador finns lagkrav på exponeringsregister.

CM - exposure -900x650_test

Exponeringsregister

Arbetsgivare är enligt lag skyldiga att föra register över arbetstagare som blir exponerade för cancerframkallande och mutagena ämnen. Syftet med registret är att bevara uppgifter om exponeringen för att underlätta utredningar om sjukdomssamband.
Upplysningar om exponering av den enskilda arbetstagaren ska sparas i 40 år efter att exponeringen upphört (Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19).

EcoOnlines register Exposure är enkelt att använda och ger både arbetstagare och arbetsgivare god översikt över all exponering som arbetstagaren varit utsatt för. Registret är framtaget för de arbetstagare som är exponerade för cancerogena och mutagena kemiska produkter. Med Exposure sparar man enkelt all historik.

Kostnadsfri webbinarium

Har ledningen koll på kemikaliehantering och arbetsmiljöarbetet?

Se webbinarium här

Viktiga funktioner

New-Icon_Key-Features
Se över din datainsamling

Tydlig översikt av farliga kemikalier och risker

New-Icon_Key-Features
Dokumentera exponeringar

Registrera exponerade arbetstagares exponeringar

New-Icon_Key-Features
Omfattande översikt

Rapportera översikt med tillval för åtkomstkontroll

New-Icon_Key-Features
Tillgänglighet

Få tillgång via webbapplikationen eller app

Våra kunder

Verksamma i över 80 branscher

På EcoOnline brinner vi för hälsa, säkerhet och hållbarhet. Vår innovativa attityd hjälper oss att kontinuerligt utveckla vår programvara till ett användarvänligt stöd för en mängd olika företag. Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta inom flera branscher över hela Europa i enlighet med EU-lagstiftningen.

Läs mer

Kom igång med ditt exponeringsregister idag

Boka ett möte med en av våra konsulter för att diskutera digitalisering av era processer för kemikaliehantering med EcoOnline.

Boka möte här
Image

Hannah Daly

Account Manager, EcoOnline 

Relevanta artiklar

| HMS system
Faromärkning och faropiktogram – ha koll på kemikalierna

Tanken med faropiktogram är att på ett enkelt och tydligt sätt informera användare om de risker som farliga kemikalier...

| HMS system
Därför är hälsa och säkerhet så viktiga

Hälsa och säkerhet bör vara en integrerad del av alla verksamheter oavsett form eller storlek. Att värna om de...

| HMS system
Så förbättrar du ditt hanteringssystem för arbetstillstånd

För många verksamheter som sysslar med underhåll spelar speciella arbetstillstånd en viktig roll för att skapa säkra...