EcoOnline EHS

Digitala hantering av arbetstillstånd

Skapa, hantera, dela och övervaka arbetstillstånd digitalt på flera arbetsplatser.

NEW PTW-Hero-Mockup_900x650_2021

Arbetstillstånd

Ett systematiskt hanterande för arbete med arbetstillstånd eller Permit to Work (PTW) är avgörande för de arbeten som klassas som högriskarbete. Detta hanteringssystem ger dig ett grundligt dokumenterat tillåtelse i att utföra en potentiellt farlig arbetsuppgift.

All dokumentationen i samband med hanteringen av arbetstillstånd kan ibland hindra processen för överlämning och kommunikationen mellan intressenter. I vår modul för arbetstillstånd effektiviserar du er process och samlar all tillståndsrelaterad information om anställda och entreprenörer på en central plats.

"Vi är nöjda över vårt samarbeta med er som leverantörer. Systemet har hjälpt oss fatta rätt beslut och skapa bättre processer inom verksamheten. Vår vision är att kunna nå en arbetsplats med noll olyckor och händelser." 


Wayne Metcalf, Hälso & Säkerhetschef, John Sisk & Sons
Bloggartikel

Så förbättrar du ditt hanteringssystem för arbetstillstånd

Läs vår bloggartikel om arbetstillstånd här

Viktiga funktioner

New-Icon_Key-Features
Anpassningsbar

Använd bästa praxis mallar eller skapa egna

New-Icon_Key-Features
Kontroll av projektgodkännande

Vid en intern revision, granska och avvisa tillstånd när som helst

New-Icon_Key-Features
Integrerad

Samla in säkerhetsdata inklusive risk och händelser för att förbättra och revidera era arbetstillstånd

New-Icon_Key-Features
Detaljerade rapporter

Generera djupgående rapporter över utfärdade arbetstillstånd

New-Icon_Key-Features
Automatiska notiser

Håll alla involverade parter informerade genom hela processen

New-Icon_Key-Features
Förbättrad säkerhetskultur

Uppmuntra entreprenörens medverkan i processen kring arbetstillstånd

Våra kunder

Verksamma i över 80 branscher

På EcoOnline brinner vi för hälsa, säkerhet och hållbarhet. Vår innovativa attityd hjälper oss att kontinuerligt utveckla vår programvara till ett användarvänligt stöd för en mängd olika företag. Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta inom flera branscher över hela Europa i enlighet med EU-lagstiftningen.

Läs mer

Kom igång med din arbetstillstånd idag

Boka ett möte med en av våra konsulter för att diskutera digitalisering av era processer för HMS med EcoOnline.

Boka möte här
Image

Hannah McGuire

Account Manager, EcoOnline 

Relevanta artiklar

| HMS system
Faromärkning och faropiktogram – ha koll på kemikalierna

Tanken med faropiktogram är att på ett enkelt och tydligt sätt informera användare om de risker som farliga kemikalier...

| HMS system
Därför är hälsa och säkerhet så viktiga

Hälsa och säkerhet bör vara en integrerad del av alla verksamheter oavsett form eller storlek. Att värna om de...

| HMS system
Så förbättrar du ditt hanteringssystem för arbetstillstånd

För många verksamheter som sysslar med underhåll spelar speciella arbetstillstånd en viktig roll för att skapa säkra...