Employee hero 1300 x 725
Den anställdes rätt att få veta

Kemikalieinformation direkt i din mobil

Enligt Arbetsmiljölagen ska alla arbetstagare som är i kontakt med farliga kemikalier ha tillgång till säkerhetsdatabladen. Att göra informationen tillgänglig är dock ofta utmanande. Med hjälp av QR-koder blir tillgången enklare än någonsin.
  1. Få omedelbar tillgång till viktig kemikalieinformation via QR-koder och läslänkar.
  2. När QR-koden skannas av med din mobilkamera får man upp den för platsen aktuella kemikalielistan direkt i mobilen.
  3. QR-koden är alltid densamma även om kemikalieinformationen ändras. Du behöver alltså aldrig skapa eller skriva ut en ny QR-kod vid ändringar i kemikalieförteckningen eller när säkerhetsdatablad uppdateras.
  4. Dela informationen med de anställda, inhyrd personal och räddningspersonal på ett enkelt sätt.
Employee right to know_benefit_1
QR-koder för produkter eller platser

Omedelbar access till information om farliga kemikalier med hjälp av QR-koder

  1. Använd Chemical Manager appen eller din mobilkamera för att skanna QR-koden och få direkt tillgång till kemikalieinformationen i din mobil.
  2. Ger dig en översikt över kemikalierna där du befinner dig – när du behöver det, till exempel i ett fordon eller i ett kemikalieskåp.
  3. Få en enkel tillgång till riskbedömningar, säkerhetsdatablad och skyddsblad.
Employee right to know_benefit_2
Delbar direktlänk

Skapa och dela enkelt skrivskyddad åtkomst för en specifik avdelning

  • Direktlänkarna ger medarbetarna den information som är relevant för dem, utan att de varken behöver logga in i kemikalieregistret eller behöver söka eller navigera bland verksamhetens samtliga kemikalier.
  • Genom att länka till kemikalieinformationen för en specifik avdelning kan alla medarbetare snabbt hitta informationen de behöver.
  • Åtkomstkontrollen är enkel – aktivera eller inaktivera eller dela de direktlänkar som du har skapat med ett enkelt klick.

Ina
Key Account Manager, EcoOnline

Förenkla din kemikaliehantering 

Kontakta oss för att utforska vårt verktyg Chemical Manager.

Kontakta oss här