Kemikalieförteckning

Den anställdas rätt att få veta

Enligt Arbetsmiljölagen ska alla arbetstagare som är i kontakt med farliga kemikalier ha tillgång till säkerhetsdatabladen. Att göra informationen tillgänglig är dock ofta utmanande. Med hjälp av QR-koder blir tillgången enklare än någonsin.

Employee reight to know

Medarbetares rätt vid tillgång av kemikalier

Vårt verktyg för medarbetares rätt att få veta ger omedelbar tillgång till kemisk information såsom anläggningar och produkter. Smarta funktioner som QR-koder och delbara direktlänkar förser hela organisationen med viktiga säkerhetsprotokoll som de anställda kan förstå.

Att utbilda anställda för att förstå etiketter på farliga kemikalier hjälper till att säkerställa korrekt hantering och lagring och att de anställda får verktygen för att snabbt hitta viktig information vid en nödsituation.

Viktiga funktioner

New-Icon_Key-Features
Noggrann efterlevnad

Omedelbar tillgång till informationen som behövs snabbt

New-Icon_Key-Features
Säkerhetskultur

Minska risken för omedveten kemisk exponering

New-Icon_Key-Features
Smidig process

Säkerställer att alla alltid har tillgång den information som behövs

New-Icon_Key-Features
Full transparens

Dela information med anställda för att uppfylla deras medarbetarrättigheter

Våra kunder

Verksamma i över 80 branscher

På EcoOnline brinner vi för hälsa, säkerhet och hållbarhet. Vår innovativa attityd hjälper oss att kontinuerligt utveckla vår programvara till ett användarvänligt stöd för en mängd olika företag. Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta inom flera branscher över hela Europa i enlighet med EU-lagstiftningen.

Läs mer

Få tillgång till kemikalieinformation direkt i din mobil.

Boka ett möte med en av våra konsulter för att diskutera digitalisering av era processer för kemikaliehantering med EcoOnline.

Boka möte här
Image

Hannah Daly

Account Manager, EcoOnline 

Relevanta artiklar

| HMS system
Faromärkning och faropiktogram – ha koll på kemikalierna

Tanken med faropiktogram är att på ett enkelt och tydligt sätt informera användare om de risker som farliga kemikalier...

| HMS system
Därför är hälsa och säkerhet så viktiga

Hälsa och säkerhet bör vara en integrerad del av alla verksamheter oavsett form eller storlek. Att värna om de...

| HMS system
Så förbättrar du ditt hanteringssystem för arbetstillstånd

För många verksamheter som sysslar med underhåll spelar speciella arbetstillstånd en viktig roll för att skapa säkra...