Stockholms Universitet kan anses som en stor arbetsplats

...med sina 25 000 heltidsstudenter och 5 500 anställda som studerar och arbetar på cirka 400 000 kvm. Det finns många säkerhets- och skyddsfrågor att hantera, därför har universitetet nyligen beslutat att implementera EcoOnline Crisis Management som sitt primära krishanteringssystem.

”Då vår verksamhet är så varierad behöver vi ett krishanteringssystem som kan täcka alla aspekter av universitetets handlingsplan för nödsituationer”, säger Nellie Grenius, säkerhetchef, och fortsätter förklara att ”universitetsområdet är inte bara stort, det finns också många aktiva forskningsmiljöer och laboratorier med många människor som kommer och går i lokalerna”.  

För att implementera EcoOnline Crisis Management utan dröjsmål, beslutade Stockholms Universitet att starta med några fördefinierade scenarion. Nellie Grenius fortsätter, ”den enkla implementationen av EcoOnline Crisis Management i vår infrastruktur visade hur användarvänlig plattformen är och hur viktigt det är med planering för nödsituationer. Vidare påpekar Grenius att EcoOnline Crisis Management levereras med en standardiserad checklista som enkelt kan justeras och utökas.

Nellie Grenius är extra nöjd med hjälpen hon fick under implementeringen från lokala representanter, och tillägger att deras stöd var både insiktsfullt och hjälpsamt. – Det här gjorde det möjligt för oss att inte bara stärka vår krisberedskap utan även utbilda våra medlemmar av fakulteten på ett effektivt sätt. Det är speciellt viktigt för mig att inte bara jag kan hantera situationen som finns beskriven i vår krisplan, utan att mina kollegor och andra anställda på universitetet har tillgång till den också.

Det här stöds av den inbyggda checklistan och de automatiserade notissystemen som engagerar all nödvändig personal. Användarvänligheten var en av de viktigaste aspekterna för vårt val av EcoOnline Crisis Management som vårt primära krishanteringsverktyg. Krishanteringsteamet på universitetet består av 10 personer och var och en har en ersättare som också får nödvändig utbildning. Grenius förklarar, ”Universitetet har beslutat att strukturera sitt krishanteringssystem kring tre scenarion, kriskommunikation, informationssäkerhet och laboratoriedrift. För var och en av dessa tre scenarion finns även scenariospecifika checklistor och notiser via e-post, SMS samt röstsamtal. Utöver det förvaras universitetets 15-sidiga krishanteringsplan digitalt i EcoOnline Crisis Management vilket gör den lättillgänglig”.

På frågan om vilka incidenter som är mest utmanande säger Grenius att eld och vatten utgör de största riskerna, då många av fakultetsbyggnaderna och laboratorierna på universitetsområdet förvarar kemikalier, men eld är även en riskfaktor då det alltid är mycket folk på universitetsområdet. Därför har vi en nära relation med lokala myndigheter och en omfattande plan på plats för att informera studenter i händelse av en krissituation.

Corona-pandemin har tvingat både fakultetens medlemmar och studenter att arbeta hemifrån och delta i virtuella möten och lektioner. – Nellie Grenius avslutar med att det i dessa tider är extra viktigt att ha ett digitalt krishanteringssystem på plats. Med EcoOnline Crisis Management har vi ett smidigt system som informerar och samlar vårt krishanteringsteam virtuellt vare sig de är på plats på universitetsområdet eller inte.

Ta kontroll med vårt krishanteringssystem

Kontakta oss och få en 20-30 minuters introduktion till hur vi kan hjälpa dig att digitalisera och förbättra krisberedskapen i din organisation.

Kontakta oss idag
Pal-900x900

Pål Dagenström

Account Manager, EcoOnline