Kriterier för beräkning

I en manuell lösning (t.ex. i pärmar) kostar hanteringen av ett säkerhetsdatablad 1169 kronor per år. Kriterierna för denna beräkning finner du här:
  • Genomsnittlig årslön
  • Genomsnittlig tid att söka och hitta säkerhetsdatablad
  • Genomsnittlig tid för utskrift
  • Kostnad för utskrift
  • Genomsnittlig tid att underhålla och uppdatera informationen i säkerhetsdatabladet
  • Genomsnittlig tid på riskbedömningar

Källor: SSB, Feedback och uppdrag utfört av EcoOnline, Canon Norge