Integritetspolicy

Insamling och användning av personlig information 

EcoOnlines webbplats använder bara den informationen som du lämnar till oss. Ett exempel på sådan information kan vara en e-postadress som du anger om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Du kan vara säker på att vi hanterar din personliga information på ett säkert sätt, i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).
Via använda kakor (cookies), samlar vi in information om vilka sidor du besöker på ecoonline.se. Denna information används för att upprätthålla och förbättra kvaliteten på webbplatsen och för att kunna leverera statistik om användningen av vår webbplats.
  • Vi samlar också in användardata från epostkommunikation.
  • Ingen av de insamlade uppgifterna omfördelas utomstående.

Utlämnande och radering  

Du har rätt att begära tillgång och kräva att personuppgifter som lagras av oss kommer att raderas. En begäran om att ta bort personlig information kan göras genom att kontakta oss via e-post.

General Data Protection Regulation (GDPR)

Den allmänna dataskyddsförordningen har fått förkortningen GDPR och gäller för hela EU. Huvudsyftet är att skapa större öppenhet kring vilken information som lagras om varje enskild individ och dessutom ge alla möjlighet att få denna information borttagen.

EcoOnline har strikta rutiner för att följa GDPR. För dig som individ betyder det att du har rätt att få tillgång till och få ut personlig information.

Möjlighet att begära tillgång till och begränsa din personliga information
möjlighet att radera dem om möjligt rätt att få en kopia av din personliga information rätt att veta vilken personlig information vi har om dig och hur den används

En begäran om borttagning av personuppgifter eller andra relaterade ärenden kan göras genom att kontakta oss via e-post: support.se@ecoonline.com. Vi åtar oss att hantera ärendet inom rimlig tid.

Personlig information på EcoOnline

Personlig information är information som kan kopplas till dig som individ. Eftersom EcoOnline arbetar med företag som kunder är det begränsat vilken personlig information som är relevant. I huvudsak lagras endast namn, e-post och telefonnummer. Syftet med din personliga information hos EcoOnline är främst att hantera den kundrelation du har med oss ​​på uppdrag av det företag du arbetar i eller organisation du representerar.

Vissa av våra produkter kräver däremot lagring av ytterligare information. Detta är för att uppfylla de rättsliga krav som anges i allmänna bestämmelser, såsom kravet på personregister för exponering av särskilt farliga kemikalier.

Vissa personuppgifter, t.ex. e-post och namn, används också i samband med kundservice och marknadsföring.

EcoOnline samlar endast in den personliga informationen vi behöver för att erbjuda dig de tjänster eller produkter du efterfrågat, samt de som krävs för att uppfylla lagkrav. Vi delar endast dina personuppgifter om lagen kräver det eller du har gett ditt samtycke.

Vi försäkrar att du har möjlighet att få veta vilken information vi samlar in och vad vi gör för att skydda din integritet.

Rörligt och still bildmaterial kommer att tas under konferensen som är menat att användas i vår marknadsföring inför kommande konferenser. Meddela gärna oss om du inte önskar att vara med på bild eller film.

Cookies

När du besöker EcoOnline-webbplats loggar vi information om besöket. Informationen samlas passivt och lagras i så kallade cookies, som är en liten textfil som lagras på din hårddisk. Det kan inte användas för att identifiera dig. EcoOnlines webbplats hämtar endast personlig information som du tillhandahåller oss. Ett exempel på sådan information kan vara en e-postadress som du anger om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Cookies inkluderar information om navigering, tid för besök, webbläsarversion och mer. Denna information används för att upprätthålla och förbättra kvaliteten samt tillhandahålla allmän statistik för användningen av vår webbplats.