Då ska ni välja KLARA framför Chemical Manager

Om din verksamhet är en forskningsintensiv verksamhet inom Life Science, universitet eller regioner och har stora krav på ert kemikalieregister för många olika typer av användare, kan KLARA vara rätt val för er.

EcoOnline erbjuder idag två olika onlinesystem för säkrare kemikaliehantering

Olika branscher har olika behov. Alla som hanterar och lagrar kemikalier behöver följa en omfattande lagstiftning. Samtidigt blir det viktigare att ha en stark miljöprofil både för att attrahera personal och kunder.

EcoOnlines olika system Chemical Manager och KLARA ger olika fördelar för olika branscher. Vi kan hjälpa er att hitta rätt. Här nedan får du en kort sammanfattning på när det är fördelaktigt att välja KLARA. Som kund får du också mycket stöttning i form av kostnadsfri support, konsulter, utbildningar och guider.

Både Chemical Manager och KLARAs har utvecklats under många år och har många liknande grundläggande funktioner så som:

– Hantering av säkerhetsdatablad och skyddsblad
– Riskbedömningsmodul
– Möjlighet att jämföra kemikalieförteckningen (ingående ämnen) med referenslistor så som REACH Annex XIV och XVII, REACH kandidatlistan, PRIO, SIN-list etc.
– Möjlighet att ta ut rapporter
– Användare med olika behörighet till olika platser i verksamheten för olika typer av funktioner

I dagsläget är systemen Chemical Manager och KLARA två separata system men nu med EcoOnline som ägare och utvecklare av dessa produkter ska alla fördelar med systemen synkas ihop till ett omfattande och övergripande system. Detta kommer göra att alla befintliga användare samt nya användare kan använda och ta fördel av nya funktioner som kommer tillföras när systemen så småningom slås ihop i framtiden.

Forskningsintensiva verksamheter

För vissa forskningsintensiva verksamheter är kemikaliehanteringen och kemikaliedokumentationen mer komplex och de har mer omfattande behov. Life Science, universitet och regioner är några exempel.

Dessa verksamheter har ofta fler kemikalier och spetskompetenser som har behov av funktioner så som hjälp med inventering, möjlighet att söka på molekylstruktur och funktioner för dokumentering av strålkällor.

Exempel på funktioner som vissa roller har behov av:
– Söka upp ämnen genom molekylstruktur
– Inköp och inventering kan optimera lagerhållningen och effektivisera inköpsprocessen med streckkodsmodulen och beställningsanmodan
– Modulen för strålkällor hjälper er att uppfylla lagar och förordningar och underlättar redovisningen till myndigheter.
– Med modulen Egenkontroll brand får ni stöd i det systematiska brandsäkerhetsarbetet

I en forskningsintensiv verksamhet är det precis som i andra verksamheter viktigt med trygghet. Med KLARA kan många olika roller få full kontroll över sitt arbetsområde vilket skapar både effektivitet och trygghet. Alla anställda kan få tillgång att se kemikalierna och riskerna för att veta vad de själva exponeras för.

Forskningsintensiva verksamheter
T.ex Life Science, universitet och regioner
Spetskompetens
Olika roller med behov av spetsfunktioner
Enkel inventering
Scanningskoder och inköpsförfrågningar

Så använder olika verksamheter KLARA

Genom att dela med oss av tre kundberättelser får du en inblick in hur de använder KLARA och får support av EcoOnline för att utbilda och engagera sin personal.

Medicinskt institut

”Vi har använt KLARA i över 15 år. Som forskningsintensiv verksamhet har vi väldigt många användare. Systemet gör att de har en bra översikt över kemikalierna och användarna kan enkelt se riskerna t.ex om en kemikalie är CMR-märkt. Vi använder också streckkodsmodulen vilket gör det enkelt för oss att inventera.”
– Miljö- och säkerhetsansvarig, Medicinskt institut

Läs hela kundberättelsen här

Life Science

”Vi har två stora avdelningar, en forsknings- och en produktionsavdelning. KLARA fungerar väldigt bra för oss och vi har stor nytta av funktionerna och bra koll på säkerhetsdatabladen, stöd vid inköp och i substitutionsarbetet. Det är enkelt att ta ut rapporter vid interna och externa revisioner.”
– Environmental Specialist inom Life Science företag

Läs hela kundberättelsen här

Region

”Som region är det viktigt att både ha koll på kemikalierna och engagera personalen. EcoOnlines expertis är ett bra komplement till det användarvänliga verktyget. Vi har omkring 170 kemikalieombud och användarna har en bra översikt över alla ämnen och blandningar.”
– Miljösamordnare, Region i Sverige

Läs hela kundberättelsen här

Ta kontakt med oss redan idag och lär dig mer om hur EcoOnlines produkter och tjänster kan underlätta ert arbete

Jane Poka
0702-11 98 95
jane.poka@ecoonline.com