Användning av farliga kemikalier är ett växande problem som orsakar många negativa konsekvenser för både människor och miljön. Nu har EcoOnline utvecklat ett digitalt verktyg som ger företag möjlighet att minska sina farliga kemikalier.

Den nya funktionen är ett direkt resultat av EcoOnlines innovativa teknik. Detta projekt fick stöd av ”Innovation Norge” som är den norska regeringens viktigaste instrument för innovation och utveckling av norska företag. Företag som använder kemikalier som innehåller skadliga ämnen kan nu söka, jämföra och ersätta kemikalier baserade på information från EcoOnlines digitala databas, Nordens största databas för kemisk information.

I enlighet med EU-förordningarna
För att begränsa användningen av kemikalier och säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön är alla företag i EU under strikt reglering av REACH. Detta innebär att farliga kemikalier inte ska användas om de kan ersättas av ett mindre farligt alternativ eller en annan process. Kravet på substitution gäller särskilt kemikalier som är cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska eller kan ge allergier.

Hjälper kunderna att fatta hållbara val
Förutom den omedelbara ekonomiska vinsten som att minska skadliga produkter ger, finns det en konkurrensfördel för företag som kan bevisa att de aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan.

– Vi strävar varje dag för att leverera värde till våra kunder genom att tillhandahålla framtidssäkra lösningar som gör det lättare att skapa hälsosammare, säkrare och mer hållbara arbetsplatser. Vi är stolta över våra kunder som redan reducerar riskerna för mer än 2 miljoner anställda och med vår nya funktion kan vi göra det ännu enklare för dem att minska användningen av skadliga kemikalier, säger Göran Lindö, VD på EcoOnline.

Som kund kan du se om du har kemikalier som är registrerade på olika listor som t.ex. Tillståndsdsförteckningen, PRIO-listan och SIN-list. Lindö fortsätter:

–  Vi ser nya ämnen som läggs till på olika listor över kemikalier som bör undvikas i den globala leveranskedjan. Om en kemikalieproducent eller tillverkare inte integrerar försiktighetsåtgärder i sitt strategiska kemikaliearbete och börjar leta efter bättre alternativ är jag rädd att de utsätter sin verksamhet för risker.

I linje med FN:s hållbarhetsmål
FN:s hållbarhetsmål säger att år 2030 ska miljövänliga kemikalier och avfallshantering uppnås under hela livscykeln. Utsläppen till luft, vatten och mark bör minskas för att minska effekterna på människor och miljön. För EcoOnline har detta mål varit en tydlig motivation under hela utvecklingsprocessen. Ansvarig för projektet i EcoOnline, Tormod Mikalsen Nedreberg tvekar inte på vad som krävs för att uppnå målen:

– Om miljöeffekterna ska minskas måste förekomsten av farliga ämnen elimineras där det är möjligt. Mycket av arbetet med att ersätta farliga ämnen görs manuellt idag, men med ny teknik och maskininlärning kan EcoOnline revolutionera metoden för att kartlägga, identifiera och minska miljöpåverkan.

Lär dig mer om hur det nya verktyget fungerar här.

Om EcoOnline
EcoOnline är en ledande mjukvaruleverantör av digitala hälso-, miljö- och säkerhetslösningar (HMS), som hjälper företag att få kontroll och följa lagen – enkelt och kostnadseffektivt.

Företaget grundades 2000 och har för närvarande över 6 000 kunder i över 80 branscher. EcoOnline växer snabbt och det finns en stor efterfrågan av produkterna i många olika branscher. I dagläget har EcoOnline 250 anställda i Storbritannien, Irland, Norge, Sverige, Danmark och Finland.

EcoOnlines kärnverksamhet är en unik plattform som kopplar ihop hela leverantörskedjan där företag kan skapa, publicera, dela och använda lagstadgad dokumentation för kemikalier. Det är också möjligt att utföra riskbedömningar, såväl som andra förebyggande åtgärder, såsom substitution av kemikalier och registrera exponeringar av särskilt farliga kemikalier.