Jultomtens arbetsmiljöfaror

När tomtens team gör sig redo för den stora natten som väntar är det viktigare än någonsin att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa en säker resa. Här ger vi tomtens HMS-team en mängd  tips för en säkrare...

Skriven av Sandra Sköld

När tomtens team gör sig redo för den stora natten som väntar är det viktigare än någonsin att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa en säker resa.

Här ger vi tomtens HMS-team en mängd  tips för en säkrare arbetsmiljö:

12 Hazards of Christmas-01

Riskfaktor: Arbete utomhus

Kyla/ Extrema temperaturer.

Kontrollåtgärder:

Kläder efter väder! Både varma och kalla drycker, vilopauser, alternativ transport t.ex. polarexpresståg. Tänk på att temperaturen kommer att förändras över vägen från nordpolen till ekvatorn, så lager rekommenderas för att undvika värmestress. 

 

12 Hazards of Christmas-02

Riskfaktor: Släden som farkost

Väder eller turbulens som leder till släden kommer upp och ner, vilket kan skada passagerare och även förlust av presenter. Julpaket som inte är fastspända kan också skada tomten.

Kontrollåtgärder:

Om släde ska användas under någon del av resan, överväg fördelarna med att montera vältskyddssystem för att skydda passagerare i händelse av ett missöde. Spänn fast julpaketeten ordentligt.

 

12 Hazards of Christmas-03

Riskfaktor: Arbeta ensam

Våld, stöld eller personskada.

Kontrollåtgärder:

Arbeta minst två och två  - en eller flera nissar. Regelbunden avstämning med Tomtemor för att låta henne veta att Tomten är säker.

 

12 Hazards of Christmas-04

Riskfaktor: Stress

Tidsfrister, tidsplaner och många olika arbetsmoment.

Kontrollåtgärder:

Överväg om det finns tillräckligt med personal, läs julnissar, för att möta kraven samtidigt som man håller sig inom arbetsmiljöreglerna.

 

12 Hazards of Christmas-05

Riskfaktor: Manuell hantering

Belastningsbesvär.

Kontrollåtgärder:

Utbildning - genomför en kurs i manuell hantering för att hantera lyft. Det gäller även hur nissarna snabbast kan sela på renarna.

 

12 Hazards of Christmas-06

Riskfaktor: Trånga uttrymmen

Skorsten.

Kontrollåtgärder:

Fyll i ett tillstånd för trånga utrymmen för varje skorsten som används och se till att tomten och nissarna får rätt utbildning. Använd en dörr om möjligt!

 

12 Hazards of Christmas-07

Riskfaktor: Höga höjder / Fallrisk

Faller från ett tak eller ner i en skorsten.

Kontrollåtgärder:

Använd en dörr (se till att låsa i efterhand) eller fönster (akta dig för glas). Om promenad måste ske på taken, se över vilken personlig skyddsutrustning som måste vara på plats. 

 

12 Hazards of Christmas-08

Riskfaktor: Arbete med djur

Zoonoser (sjukdomar som sprids från djur till människor), en agressiv Rudolf-med-röda-mullen, allergier och skador som kan uppstå i stallmiljön.

Kontrollåtgärder:

Överväg alternativa transportformer med hänsyn till miljöpolitiken - elfordon, Polar Express-tågtrafik bör användas där det är möjligt. 

 

12 Hazards of Christmas-09

Riskfaktor: För mycket av den goda maten

Köttbullar, julskinka och paté som sköljs ned med en eller flera flaskor julmust. Och en mastig ris à la malta på detta, aj, aj, aj!

Kontrollåtgärder:

Ta några hälsosamma mellanmål och förbered mindre portioner.

 

12 Hazards of Christmas-10

Riskfaktor: Kollisioner i luften

Olyckor i luften - släden och renar måste samsas i luftutrymmet tillsammans med flygplan och annat. 

Kontrollåtgärder:

Observation av flygande föremål. Se till att ha kontakt med markpersonal och flygtorn. I det här fallet finns det en mindre risk för påskhäxor.

 

12 Hazards of Christmas-11

Riskfaktor: Alkohol och drogor

Alkohol och droger påverkar Tomten och julnissarnas beteende på arbetet. Kan innebära att en nisse inte dyker upp när det är dags för avfärd. Eller att ett paket till ett barn inte blir färdigt i tid.

Kontrollåtgärder:

Ingen alkohol eller droger på jobbet: ta inte emot julsnaps under färd! Alkoholfri glögg är ett alternativ.

 

12 Hazards of Christmas-12

Riskfaktor: Smittsamma sjukdomar

Att komma in i flera olika lokaler, komma i kontakt med olika ytor, potentiell kontakt med andra människor om Tomten eller julnissarna upptäcks.

Kontrollåtgärder:

Tvätta händerna ofta, komplettera med handssprit. Och det som vi har lärt oss under pandemin med Covid-19: stanna hemma om du har förkylningssymton. 

Du kommer säkert på fler arbetsmiljörisker för jultomten och hans medarbetare. Det gör vi också på EcoOnline men vi vill att alla arbetsplatser ska vara säkra så julklappstipset är:


Author Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
4 lagändringar inom kemi och arbetsmiljö du måste veta om

2023 ser redan ut att bli ett hektiskt år för kemikalie- och HMS-lagstiftning i Europa. Flera initiativ från EU:s...

| Arbetsmiljö
Därför ska du digitalisera din krisplan

Idag arbetar vi både på plats och distans men alla behöver veta vad hur de ska agera vid olika krissituationer– till...

| Arbetsmiljö
Så här tar du steget från Excel till molnet

Hur hanterar ditt företag kemikalier? Tycker du att det tar lång tid att samla in dokumentation? Du behöver kanske...