25 steg till en säkrare arbetsplats

Finns det dolda faror på din arbetsplats?  Det är uppenbart att det kan förekomma säkerhet- och hälsorisker på arbetsplatser som hanterar maskiner och annan industriutrustning. Där är anställda ofta skyldiga att delta i manuellt och...

Skriven av Samah Alnashi

Finns det dolda faror på din arbetsplats? 

Det är uppenbart att det kan förekomma säkerhet- och hälsorisker på arbetsplatser som hanterar maskiner och annan industriutrustning. Där är anställda ofta skyldiga att delta i manuellt och ansträngande arbete.
På en arbetsplats där de flesta sitter på en stol, vid en dator i en kontorsbyggnad kanske kan verka fri från arbetsmiljörisker. Det kan dock finnas fler risker än du tror på ditt kontor.

Här samlar vi 25 steg för att minska risken för skada hos kontorspersonal. 

Fall 

Snubbla och falla, det är så de flesta kontorsskadorna uppstår. Oftast kan dessa minska markant genom att öka medvetenheten bland de anställda.

 1. Ha ordning och reda
 2. Undvik att stå på stolar, speciellt stolar med hjul för att nå saker som sitter högt
 3. Håll korridorerna fria från hinder
 4. Mattor och andra halkskydd kan hjälpa till att minska antalet fall
  1. Träffad av något som faller
   2. Stäng lådor och skåp
   3. Stapla säkert 

Ergonomiska skador 

Kontorsarbetare spenderar huvuddelen av sin dag sittandes vid ett skrivbord. Detta kan medföra att påfrestningar och andra skador relaterade till hållning och repetitiv rörelse. Ergonomiska faror kan vara svåra att upptäcka. 

 1. Förse personalen med justerbar utrustning (bord, stol och annan utrustning)
 2. Visa personalen hur de själva kan ställa in och använda utrustningen
 3. Håll fötterna på golvet
 4. Rätt musplacering
 5. Tillåt pauser. Visa personalen övningar om hur de enkelt kan ta en paus vid sitt skrivbord för att utföra enkla övningar för att minska spänningar i musklerna.  

Visionsproblem 

 1. Dimma lamporna och använd arbetslampor
 2. Korrekt placerade bildskärmar
 3. Minimera skärmens bländning
 4. Använd rätt glasögon
 5. Öka teckenstorleken på datorn
 6. Ta en paus för att vila ögonen 

Brandsäkerhet 

 1. Underhåll kablarna så de är i gott skick
 2. Undvik levande ljus
 3. Blockera aldrig vattensprinklers
 4. Blockera inte utrymningsvägar eller öppna branddörrar

Administrativa kontroller 

 1. Genomför skyddsronder
 2. Övervaka tecken på överbelastningsskador
 3. Prata med medarbetarna om deras oro
 4. Upprätta rapporteringssystem för anställda

Gör ditt systematiska arbetsmiljöarbetet enklare 

EcoOnline HMS-verktyg är ett användarvänligt och flexibelt verktyg som ger dig stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skapa en säkrare arbetsplats med hjälp av digitala checklistor för exempelvis skyddsronder, riskbedömningar samt rapportering av tillbud och arbetsolyckor.

Skräddarsy dina egna checklistor eller använd de som EcoOnlines erfarna arbetsmiljöexperter har tagit fram.
New call-to-action


Author Samah Alnashi

Relevanta artiklar

| CLP-förordningen
Din kompletta guide till riskbedömning av kemikalier

Är du osäker på hur du ska göra en riskbedömning av farliga ämnen och material i ditt företag? Vad säger lagen...

| CLP-förordningen
Kemikalielagstiftning i förändring

Det har nu gått ett år sedan EU: s kemikaliestrategi för hållbarhet publicerades som ett svar på EU:s gröna giv och...

| CLP-förordningen
Hantering av kemikalier och farliga ämnen på din arbetsplats – detta bör du känna till

Kemikalier och farliga ämnen finns överallt omkring oss, både i våra hem och på arbetsplatsen. Vilka...