EcoOnline 

Skriven av experter inom HMS och kemikaliehantering.

På vår blogg skriver vi om ämnen inom hälsa, miljö, säkerhet och kemikalier. Vårt mål är att du ska hitta inspiration, men också användbara tips om hur du skapar en säkrare arbetsplats.

| Kemikaliesäkerhet
Ytterligare faroklasser för kemiska produkter har införts

Den 20 april 2023 infördes fyra nya faroklasser inom kemikalielagstiftningen som berör klassificering, märkning och...

| Arbetsmiljö
Arbetsmiljöproblem

Hur hanterar och löser du arbetsmiljöproblem? För vi kan konstatera att arbetsmiljön är viktig. Den är viktig för både...

Kostnadsfria webbinarier

Välkommen att delta på våra kostnadsfria webbinarier och få kunskap för att enklare arbeta förebyggande med arbetsmiljö och säkerhet på din arbetsplats.

Anmäl dig enkelt här
| E-learning
Boosta kunskapen genom e-learning

I det här artikel tittar vi på hur dina medarbetare kan utvecklas och hur du kan utbilda nya kollegor på ett bättre,...

| Hållbarhet/ESG
Förstå begreppen: koldixidneutral, nettonollutsläpp och klimatpositiv

Tänker du att du är klimatpositiv när du ser ljust på framtiden för klimatet? Är du den i gruppen som kallar dig...

| Arbetsmiljö
Arbetsmiljöplan för byggbranschen

En viktig del av arbetsmiljöarbetet inom byggsektorn handlar om att ta fram en arbetsmiljöplan. En plan som ska fungera...

| Arbetsmiljö
OSA - organisatorisk och social arbetsmiljö

En viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats handlar om den organisatoriska och sociala...

| Kemikaliesäkerhet
4 lagändringar inom kemi och arbetsmiljö du måste veta om

2023 ser redan ut att bli ett hektiskt år för kemikalie- och HMS-lagstiftning i Europa. Flera initiativ från EU:s...

| Krishantering
Därför ska du digitalisera din krisplan

Idag arbetar vi både på plats och distans men alla behöver veta vad hur de ska agera vid olika krissituationer– till...

| Kemikaliesäkerhet
Så här tar du steget från Excel till molnet

Hur hanterar ditt företag kemikalier? Tycker du att det tar lång tid att samla in dokumentation? Du behöver kanske...

Mer artiklar