EcoOnline Blogg

CLP-förordningen: Klassificering och märkning av kemikalier

Här får du en full översikt över CLP-förordningen, som fastslår hur farliga kemiska ämnen och blandningar (kemikalier) ska klassificeras, märkas och förpackas.

Läs mer

De 8 bästa metoderna för förbättrad säkerhet på byggarbetsplatsen

Byggarbete är ett av de farligaste yrkena och de flesta olyckor inträffar under arbete på byggarbetsplatser. Arbetsgivarna behöver minska säkerhetsriskerna för ...

Läs mer

Tillbaka på arbetsplatsen: en sammanfattande guide

Är du en av de många som har återvänt eller snart kommer att återvända till din arbetsplats? Eller är du en av dem som kommer att fortsätta arbeta hemifrån ett ...

Läs mer

De lagstadgade kraven på arbetsmiljö

Ett högkvalitativt och effektivt arbetsmiljösystem för säkerhetsinformation är – ibland – ett livsviktigt verktyg för ett företag och dess ledning för att säker...

Läs mer

Vad är ett ledningssystem för arbetsmiljö? Hur hittar jag rätt system?

Det sägs att arbetsmiljön aldrig kommer att vara fullständig – ens om man har lyckats uppnå noll arbetsplatsolyckor. Bra säkerhet måste förtjänas varje dag, och...

Läs mer

Fem sätt att minska sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro kan aldrig undvikas helt. Alla blir sjuka ibland. Men ju mer frånvaro på grund av sjukdomar vi kan förebygga, desto bättre för oss, våra nära och k...

Läs mer

Så uppfyller du REACH-kraven för kemikaliesäkerhet och riskbedömning

Producerar, importerar eller använder ditt företag kemikalier eller kemiska produkter? Om svaret är ja, har ni sannolikt skyldigheter enligt EU:s REACH-lagstift...

Läs mer

Att bli certifierad enligt ISO 45001

Enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO) dör över 7 600 människor varje dag av arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar – det är över 2,78 miljoner män...

Läs mer

Substitutionsprincipen - ersätta farliga kemikalier och säkra miljön

Att successivt eliminera hälso- och miljöfarliga kemikalier från marknaden, miljön och livsmedelskedjan är en väsentlig del av modern kemikalielagstiftning. Här...

Läs mer

Kontakt oss här