EcoOnline 

Skriven av experter inom HMS och kemikaliehantering.

På vår blogg skriver vi om ämnen inom hälsa, miljö, säkerhet och kemikalier. Vårt mål är att du ska hitta inspiration, men också användbara tips om hur du skapar en säkrare arbetsplats.

| arbetsmiljö
Faromärkning och faropiktogram – ha koll på kemikalierna

Tanken med faropiktogram är att på ett enkelt och tydligt sätt informera användare om de risker som farliga kemikalier...

| arbetsmiljö
Därför är hälsa och säkerhet så viktiga

Hälsa och säkerhet bör vara en integrerad del av alla verksamheter oavsett form eller storlek. Att värna om de...

Kostnadsfria webbinarium

Registrera dig på våra kostnadsfria webbinarium och få kunskap för att enklare arbeta förebyggande med arbetsmiljö och säkerhet på din arbetsplats.

Registrera dig här
| arbetsmiljö
Så förbättrar du ditt hanteringssystem för arbetstillstånd

För många verksamheter som sysslar med underhåll spelar speciella arbetstillstånd en viktig roll för att skapa säkra...

| arbetsmiljö
Arbetsmiljö – en av dagens viktigaste samhällsfrågor

Begreppet arbetsmiljö har aldrig varit mer aktuellt än det är just nu. Pandemin har vänt upp och ned på alla spelregler...

| arbetsmiljö
Gör skyddsronder på ditt företag mer framgångsrika

Program för skyddsronder är inte bara viktiga och proaktiva styrverktyg, de spelar också en avgörande roll för att...

| arbetsmiljö
Säkerhet på arbetsplatsen: Därför lönar det sig

Arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen är teman som fått ökat fokus från både regering, branschorganisationer och...

| arbetsmiljö
Kemiska arbetsmiljörisker

I föreskriften specificeras kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete med avseende på kemiska risker och kemisk...

| arbetsmiljö
CLP-förordningen: Klassificering och märkning av kemikalier

Här får du en full översikt över CLP-förordningen, som fastslår hur farliga kemiska ämnen och blandningar (kemikalier)...

Mer artiklar