Få kontroll över dina exponeringar för riskfaktorer på arbetsplatsen

Eco Eco Exposure-appen kan anställda själva ta kontroll över sina egna registreringar. Detta gör det lättare för alla som arbetar med registreringspliktiga kemikalier att hålla reda på den exponering de utsätts för.

Spara tid

Med appen kan du enkelt registrera dina exponeringar – var de händer och när de händer. Smart teknik hjälper dig att effektivisera din vardag genom att komma ihåg information från tidigare registreringar.

Med appen kan du göra följande

  • Översikt över riskfaktorer på arbetsplatsen
  • Effektiv registrering av dina exponeringar
  • Översikt över dina tidigare registrerade exponeringar

Använd din smartphone för att registrera exponeringen när det passa dig.

Appen är tillgänglig för nedladdning i både App Store och Google Play. Om du redan har laddat ner appen uppmuntrar vi dig att uppdatera regelbundet eftersom det sker kontinuerliga förbättringar.

Vi vill göra dig uppmärksam på att tillgång kräver ett användarkonto för EcoOnlines Chemical Manager.