Användarutbildning

Användarutbildning i Chemical Manager (f.d. Eco Archive) är första steget mot att möta de lagkrav som finns för säker kemikaliehantering och en lättillgänglig kemikalieförteckning. Du får den nödvändiga utbildningen för att lätt kunna hantera och administrera din kemikalieförteckning i Chemical Manager.

20. nov - 21. nov
Stockholm
Elite Palace
Waiting listBoka

4. dec - 5. dec
Helsingborg
Elite Marina Plaza
Platser kvarBoka


Efter utbildningen kommer du att veta:

  • Vilka lagkrav som gäller dig som hanterar kemikalier på arbetsplatsen och hur du enkelt uppfyller lagkraven genom att använda Chemical Manager.
  • Hur du bäst använder kemikalieförteckningen för att få ut information om kemikalier i verksamheten.
  • Vad du ska ha med i din kemikalieförteckning och hur du ska tänka när du gör din riskbedömning.
  • Hur du kan använda systemet för att arbeta med substitution.

Under dag två får du chans att direkt tillämpa dina kunskaper och komma igång med arbetet i kemikalieförteckningen. Du får svar på alla dina frågor på plats och får tips och råd om hur ni bäst använder Chemical Manager i din verksamhet.

Tid utbildning: 09:30 – 16:00 (Fika framställt från 9.00)

Tid workshop: 08:30 – 14:00

Pris utbildning + workshop: 5.950 SEK (ex moms) I priset ingår fika, lunch och dokumentation.

Kontakta oss om du bara har möjlighet att delta en av dagarna.

Avbokningsregler: Vid avanmälan senare än 14 dagar innan utbildningstillfället faktureras full anmälningsavgift.

Inställd utbildning: EcoOnline förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning fram till en vecka innan utsatt utbildningstillfälle. EcoOnline är inte ekonomiskt ansvarig för eventuella kostnader i samband med inställd utbildning.