würth-startbild-1
Würth

Würth i samarbete med EcoOnline

Platser och riskbedömningar Chemical Manager-1

Würth

Att hantera kemikalier ställer stora krav på ordning och reda för att i slutändan se till att skydda människa samt miljö. Vi på Würth Svenska AB ser detta som en självklarhet men också som en utmaning att på ett effektivt sätt upplysa anställda och kunder om säker hantering samt rätt dokumentation.

Publisher för producering och distribuering av rätt utgåva på våra säkerhetsdatablad.

Chemical Manager för säker användning av våra produkter i form av riskbedömningar och skyddsblad samt automatisk uppdatering av externa säkerhetsdatablad.

För att effektivisera hanteringen av vår kemikaliedokumentering sökte vi olika lösningar och fann att med Eco Publisher och Chemical Manager sparade vi tid både för oss och för våra kunder. På köpet fick vi en utmärkt kontroll av att följa gällande lagstiftning och kontrollera vilka produkter vi behöver fokusera på att förändra eller att byta ut för att möta alla krav. Vi kan enkelt se hela vår kemikalieförteckning och kan överskådligt ”ta tempen” på vårt kemikaliesortiment.

Würth
Uppfyll lagkraven

Vilka är Würth?

Man kan säga att Würth är en kombination av ett logistikföretag, ett serviceföretag och ett säljbolag. Vårt mål är att hjälpa dig som kund att effektivisera din hantering av förbrukningsmaterial genom lösningar som skapar ordning och reda.

Würth har skapat en egen film om kemikaliehantering.

I filmen hör ni Würth tala om sitt arbete med EcoOnlines system. 

Andreas
Account Manager, EcoOnline

Följ lagstiftningen med Chemical Manager

Vår erfarenhet av att ha arbetat med olika branscher har lärt oss att framgångsfaktorn för att lyckas med kemikaliearbetet är enkelhet och tillgänglighet.

Kontakta oss här