subwebbinariumbild
Webbinarium

Substitution – så gör du

Översikt

Titel: Substitution av farliga kemikalier – så gör du!!

Tid: 40 min

Med senaste versionen

Registrera dig här:

Sammanfattning

Lagen kräver att alla företag som använder farliga kemikalier ska överväga substitution. Substitution betyder ersätta. Med andra ord, substitution av kemikalier handlar om att ersätta ämnen och produkter som är farliga för människor och miljön, med mindre skadliga alternativ.

I detta webbinarium möter du Caroline, hon berättar vad du behöver veta om substitution av farliga kemikalier. I webbinariet kommer hon också att visa ett exempel på substitution i EcoOnlines nya substitutionsverktyg.

 

Talare


Caroline Larsson är Product Manager of EcoOnline Chemical Manager och har haft utbildningar båda inom kemikaliedokumentation och kemikalielagstiftning under många år. Caroline har mött många verksamheter som kämpar med kemikaliehantering, riskbedömningar och substitution av farliga kemikalier.

Caroline Larsson (2)-1-1-1-1
Caroline Larsson
Product Manager of EcoOnline Chemical Manager