Kostnadsfritt webbinarium

Vinnande företagskultur

Group of joyful excited business people throwing papers and having fun in office
On demand - kostnadsfritt webbinarium

Sammanfattning

Kultur är inte bara vad vi uppmuntrar utan också vad vi tillåter. Varje arbetsgivare vinner på att aktivt jobba med sin företagskultur. Vi får lättare att rekrytera, vi får mindre personalomsättning, vi får ett gott rykte, vi får fler affärer bara för att ge några exempel. Vad händer i praktiken och vilka konsekvenser får det när vi inte har fokus på just kulturen?

Går det att vända en ”missnöjeskultur”? Hur bygger man en framgångskultur – och inte minst, hur vidhåller vi den över tid?

Ca 45 minuter kunskapspåfyllning genom att ta del av detta on demand-webbinarium!

Vår talare

Helena Berggren - Entreprenör och utbildare

Helena Berggren är entreprenören som sedan 1996 startat och drivit upp två bolag. Sedan 17 år tillbaka arbetar hon i det egna bolaget, Helena Berggren AB, som managementkonsult, utbildare och föreläsare. Företaget arbetar brett inom områden såsom företagskultur, ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, kommunikation mellan människor samt service och bemötande. Helena är ofta anlitad inom förändringsledning och verksamhetsutveckling.

HelenaB