Så läser du ett säkerhetsdatablad | EcoOnline [che][we]
Kostnadsfritt webbinarium

Så läser du ett säkerhetsdatablad

I detta on-demand webbinarium hoppas vi ge dig en ökad förståelse för säkerhetsdatablad och hur du ska använda det.

SDS (Header) SWE
On demand - kostnadsfritt webbinarium

Sammanfattning

Tid: När du passar dig!

Tycker du det är svårt att läsa säkerhetsdatablad? Som yrkesmässig användare av farliga kemiska produkter har du rätt att få säkerhetsdatablad från leverantören. Du har även en skyldighet att följa informationen i säkerhetsdatabladet. Det är dock inte alltid lätt att veta vad man ska göra med informationen och vart man hittar relevant information. I detta webbinarium hoppas vi ge dig en ökad förståelse för säkerhetsdatablad och hur du ska använda det.

Vi går igenom följande:

  • Vad är ett säkerhetsdatablad?
  • Regler kring säkerhetsdatablad
  • Vilka kemiska produkter som kräver säkerhetsdatablad
  • Säkerhetsdatabladets 16 obligatoriska avsnitt
  • Tillgång till säkerhetsdatablad på arbetsplatsen
  • Uppdatera och spara säkerhetsdatablad

Ca 45 minuter kunskapspåfyllning genom att ta del av detta on demand-webbinarium! Fyll i uppgifterna och se på webbinariet när du vill - spara länken så kan du se webbinariet flera gånger.

Vår talare

Maria Pettersson - Produktspecialist, EcoOnline 

Maria ser till att EcoOnlines kunder får tillräckligt med kunskap inom säker kemikaliehantering och systematiskt arbetsmiljöarbete genom utbildningar och stöd. Som produktspecialist arbetar hon nära utvecklingen av våra IT-produkter. Maria har en examen i Miljövetenskap.

MariaP