Smartphone och sdb
Webbinarium

Så läser du ett säkerhetsdatablad

I detta on-demand webbinarium hoppas vi ge dig en ökad förståelse för säkerhetsdatablad och hur du ska använda det.

Översikt

Titel: Så läser du ett säkerhetsdatablad
Datum & Tid: När det passar dig

Registrera dig och titta på on-demand webbinarium direkt, vart och när du vill!

 

Registrera dig kostnadsfritt här:

Sammanfattning

Tycker du det är svårt att läsa säkerhetsdatablad? Som yrkesmässig användare av farliga kemiska produkter har du rätt att få säkerhetsdatablad från leverantören. Du har även en skyldighet att följa informationen i säkerhetsdatabladet. Det är dock inte alltid lätt att veta vad man ska göra med informationen och vart man hittar relevant information. I detta webbinarium hoppas vi ge dig en ökad förståelse för säkerhetsdatablad och hur du ska använda det.

Vi går igenom följande:
  • Vad är ett säkerhetsdatablad?
  • Regler kring säkerhetsdatablad
  • Vilka kemiska produkter som kräver säkerhetsdatablad
  • Säkerhetsdatabladets 16 obligatoriska avsnitt
  • Tillgång till säkerhetsdatablad på arbetsplatsen
  • Uppdatera och spara säkerhetsdatablad

 

Talare

maria
Maria Pettersson
Utbildare/Produktspecialist, EcoOnline

 

Maria arbetar med utbildning inom säker kemikaliehantering och stöttar verksamheter som arbetar med att förbättra sin kemikaliesäkerhet.