Kostnadsfritt webbinarium

Kom igång med dina riskbedömningar av kemiska riskkällor!

Handwritten Risk Assessment on a Chalkboard. Composition with Chalkboard and Ring Binders, Office Supplies, Reports on Blurred Background. Toned Image. 3D Render.
On demand - kostnadsfritt webbinarium

Sammanfattning

Vi kommer att visa dig 5 steg för att du ska få en bra start i ditt riskbedömningsarbete. 

Under webbinariet kommer du att få kunskap i hur du identifierar kemiska riskkällor som kan finnas i din verksamhet, vilken information du kan ta hjälp av och hur du identifierar farliga situationer som kan uppstå. Vi går även igenom i vilken ordning riskminskande åtgärder ska prioriteras enligt den så kallade åtgärdstrappan.

Avslutningsvis kommer vi att prata om vikten av att informera om riskerna och när en ny riskbedömning behöver göras.

All information som vi tar upp grundar sig i svensk lagstiftning och du har möjlighet att ställa frågor till EcoOnlines erfarna utbildare under webbinariet.

Ca 45 minuter kunskapspåfyllning genom att ta del av detta on demand-webbinarium! Fyll i uppgifterna och se på webbinariet när du vill - spara länken så kan du se webbinariet flera gånger.

Vår talare

EmelieA_
Emelie Apell

Emelie har en kemiexamen vid Stockholms universitet och brinner för att utbilda och informera EcoOnlines kunder i kemikaliehantering. Efter 5 års kundvård på EcoOnline har Emelie kunskap om de flesta utmaningar som kunderna stöter på i sitt kemikaliearbete och dess lösningar. Med sin kreativa och positiva energi levererar Emelie givande workshops.