riskbedömning guide blogg-1
Kostnadsfri webbinarium

Riskbedömning av kemikalier

Översikt

Titel: Riskbedömning av kemikalier

Tid:  När det passar dig.

Registrera dig här:

Sammanfattning

Kemiska produkter förekommer på de flesta arbetsplatser. Utan rätt kunskap om vilka farliga egenskaper de produkterna har samt vilka skyddsåtgärder som behövs, finns risk för olyckor och ohälsan orsakad av exponering för kemikalier. Exponering kan ske via inandning, förtäring, hud- eller ögonkontakt. Ett vanligt exempel på ohälsan orsakad av kontakt med kemikalier är allergiska hudreaktioner.

Arbetsmiljöregler ställer krav på att arbetsgivare har de kemiska riskera under kontroll.

Vi kommer bland annat att prata om vad du behöver för att komma igång med din riskbedömningsarbete och hur kommer du från att identifiera risker till en dokumenterad riskbedömning.

 

Talare
Monika är doktor i kemi vid Göteborgs Universitet med praktisk erfarenhet från arbete inom labbmiljö, både inom industriell och akademisk sektor. Tidigare har hon även arbetat med KLARA kemikaliehanteringssystemet, som konsult och bland annat med riskbedömningar. För nuvarande arbetar Monika som Chemical Advisor och Product Specialist på EcoOnline.

Copy of Untitled (8)-1
Monika Witala, PhD
Chemical Advisor and Product Specialist