CLP pictograms
Webbinarium

Nytt inom CLP

Översikt

Titel: Nytt inom CLP

Datum & Tid: När det passar dig.

 

Registrera dig här:

Sammanfattning

CLP-förordningen ((EG) nr 1272/2008) innehåller regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Enligt princip är tillverkare, importör eller nedströmsanvändare skyldig att klassificera ett ämne eller en blandning som inte omfattas av harmoniserad klassificering.
I det här korta webbinarium kommer vi sammanfatta skyldigheter under CLP/ REACH beroende på din roll i distributionskedjan och gå genom de senaste, viktiga tekniska anpassningar till CLP. Flera ändringar rör kategori för fysikaliska faror som trädde i kraft under år 2020. Andra nyheter i CLP omfattar ämnen med harmoniserad klassning (bilaga VI till CLP).

Talare

Monika
Monika Witala, PhD
Chemical Advisor and Product Specialist, EcoOnline

 

Monika är doktor i kemi från Göteborgs Universitet med praktisk erfarenhet från arbete inom labbmiljö, både inom industriell och akademisk sektor. Tidigare har hon även arbetat med KLARA kemikaliehanteringssystemet, som konsult och bland annat med riskbedömningar. För nuvarande arbetar Monika som Chemical Advisor och Product Specialist på EcoOnline.