Kostnadsfritt webbinarium

Engelskt webbinarium*** Latest Trends in Health & Safety Training

Kurs og workshop

Sammanfattning

Tid: När det passar dig!

Detta webbinarie undersöker några av de senaste trenderna när det gäller utbildningskrav inom HMS, vilket utbildningsbehov det finns inom organisationer och några av de nyare tekniker som används inom hälsa- och säkerhetsutbildningar. Under webbinariet tittar vi också på hur några av de ledande organisationerna i världen hanterar sina krav på HMS-utbildning.

Under webbinariet kommer du få en förståelse för följande:

Bästa praxis i HMS-utbildningar

  • Så följer du upp och sätter mål för HMS-utbildningen
  • Några av de senaste tekniska framstegen när det gäller utbildning inom hälsa och säkerhet
  • Hur du kan skapa fokus på coaching och mentorskap för att öka kompetensen inom HMS
  • Framtida inriktningar av utbildningsprogram inom HMS och medvetenhet i organisationen

Detta webbinarium är på engelska.

Vår talare

Adel Lawson - HSEQ Manager 

HMS-expert med erfarenhet från företag inom olja och gas, konsult- och tillverkningsmiljöer. Han bygger och leder effektiva och tvärfunktionella team, med fokus på skapandet och implementeringen av föredömliga HMS-strategier.

Adel