Kostnadsfritt webbinarium

Har ledningen koll på kemikaliehantering och arbetsmiljöarbetet?

kemikaliehantering i produktion

Sammanfattning

Tid: När det passar dig!

Ett webbinarium om hur arbetsgivaren kan ta ansvar för kemikaliehanteringen, det systematiska arbetsmiljöarbetet, skapa en bra säkerhetskultur och få både medarbetare och chefer att ta sin del av ansvaret. Tillgång till checklistor, guider och scanningsverktyg.

Vår talare

Michael Ostrelius - Beteendevetare 

Michael Ostrelius, Beteendevetare med över 30 års erfarenhet av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö, hälsofrämjande coachning/ledarskap, etik och bemötande, utbildning av vuxenutbildare och författare av böcker och utbildningsmaterial.

Michael