Från riskperspektiv till friskperspektiv del I | EcoOnline [ehs][we]
Kostnadsfritt webbinarium

Från riskperspektiv till friskperspektiv del I

Employee Benefits placard with cityscape background
On demand - kostnadsfritt webbinarium

Sammanfattning

Ett webbinarium som på ett konkret sätt tar upp vardagliga dilemman kring händelser kopplade till hög arbetsbelastning, bristande återhämtning och ohälsosamma arbetstider. Webbinariet berör begreppet ”hälsosamt arbetsliv” både utifrån ett sätt att tänka, ett sätt att vara och ett sätt att göra och har en tydlig koppling till den organisatoriska arbetsmiljön.

Få tips på hur du kan upptäcka tidiga signaler på att det finns en obalans mellan upplevda krav och resurser. Webbinariet ger också handfasta råd för hur du kan arbeta systematiskt med dessa frågor för att främja hälsa och förebygga att ohälsa uppstår. Ta del av Marias positiva erfarenheter av när goda möten, kvalitativa pauser och en sund tillgänglighet blir framgångsfaktorer för en god organisationshälsa.

Ca 45 minuter kunskapspåfyllning genom att ta del av detta on demand-webbinarium! Fyll i uppgifterna och se på webbinariet när du vill - spara länken så kan du se webbinariet flera gånger.

Maria J
Maria Johansson

Maria Johansson är utbildad hälsovetare och arbetar som OSA-konsult i sitt företag Maria Coach och Konsult AB. Genom föreläsningar, olika typer av faciliteringar samt i rådgivning och coachning stöttar hon ledare och arbetsplatser som vill utveckla sitt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete genom att sätta friskfaktorerna i fokus. Maria har drygt 10 års erfarenhet från hälsofrämjande arbete i både offentlig- och privat sektor. Hennes stora engagemang ligger i att få fler arbetsplatser att förstå värdet av att implementera hälso- och friskvårdsarbetet i det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att på så sätt bygga god organisationshälsa över tid.