Kostnadsfritt webbinarium

Nytt inom CLP

CLP pictograms

Sammanfattning

Tid: När det passar dig!

CLP-förordningen ((EG) nr 1272/2008) innehåller regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Enligt princip är tillverkare, importör eller nedströmsanvändare skyldig att klassificera ett ämne eller en blandning som inte omfattas av harmoniserad klassificering.

I det här korta webbinarium kommer vi sammanfatta skyldigheter under CLP/ REACH beroende på din roll i distributionskedjan och gå genom de senaste, viktiga tekniska anpassningar till CLP. Flera ändringar rör kategori för fysikaliska faror som trädde i kraft under år 2020. Andra nyheter i CLP omfattar ämnen med harmoniserad klassning (bilaga VI till CLP).

Vår talare

Monika Witala - PhD Chemical Advisor and Product Specialist, EcoOnline 

Monika är doktor i kemi vid Göteborgs Universitet med praktisk erfarenhet från arbete inom labbmiljö, både inom industriell och akademisk sektor. Hon har arbetat med EcoOnlines kemikaliehanteringssystemet, som konsult inom bland annat med riskbedömningar.

Monika