Kostnadsfritt webbinarium

Har du som chef koll på arbetsmiljöriskerna och hur du ska riskbedöma?

COSHH_December 4th

Sammanfattning

Tid: När det passar dig!

En introduktion, där du får några grundläggande kunskaper om riskbedömning  och om chefens ansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du kommer få tillgång till checklistor och snabbscanningsverktyg som hjälper dig ta din del av arbetsmiljöansvaret.

Vår talare

Michael Ostrelius - Beteendevetare 

Michael Ostrelius, Beteendevetare med över 30 års erfarenhet av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö, hälsofrämjande coachning/ledarskap, etik och bemötande, utbildning av vuxenutbildare och författare av böcker och utbildningsmaterial.