EcoOnline erbjuder utbildningar och seminarier inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering till alla som vill förbättra sina kunskaper och träffa andra som arbetar med liknande frågor. På kurserna brukar det uppstå intressanta diskussioner som kommer från en genuin vilja att lära sig och förstå hur man kan göra det arbetet med kemikalier på ett smidigt sätt.

Bra kemikaliehantering handlar om trygghet och säkerhet

På EcoOnlines svenska kontor jobbar miljövetaren Caroline Larsson som Training Coordinator och produktspecialist på Trainingavdelningen som hon fick chansen att bygga upp efter att tidigare arbetat på supportavdelningen.

-Vi skapar olika utbildningar beroende på vad kunden efterfrågar. Jag tycker det är viktigt att skapa en förståelse för varför man ska ha ett tillgängligt kemikalieregister och vad man kan vinna på att göra ordentliga riskbedömningar, förklarar Caroline.

Under utbildningarna pratar kursledarna om olika lagstiftningar som berör arbetsplatsen och miljön samt vilket ansvar arbetsgivaren har gentemot arbetstagaren som utsätts för kemiska riskkällor.

Diskussioner mellan kursdeltagare ökar känslan av att kemikaliehantering är viktig

Deltagarna har ofta olika arbetsroller. Vissa deltagare arbetar dagligen med kemikalier, miljö och hälsa på arbetsplatsen, andra kursdeltagare kommer till utbildningarna för att de har fått kemikaliehanteringen ”i knät”. Efter att dels ha pratat om vad lagen säger och dels skapat sig en förståelse för att det handlar om trygghet och säkerhet för sig själv och sina medarbetare brukar deltagarna få en känsla av att kemikaliehantering är viktigt.

-Oavsett hur man arbetar med sin kemikaliehantering så kan alla lära sig av varandras engagemang. Det finns oftast inte ett rätt eller fel sätt att arbeta på utan det gäller att hitta något som passar sin verksamhet. Genom att diskutera i grupper där alla får komma till tals kan nog de flesta känna att de tagit med sig något, förklarar Caroline.

Arbetet med att förbättra sig får inte stanna av

Caroline är även med i projektgruppen för Miljö- och Kemidagarna som är en tvådagarskonferens inom miljö, kemikalier och arbetsmiljö. Talarna är forskare, myndigheter och näringsliv. Deltagarna kommer från både privata och offentliga verksamheter.

-Det känns som att Miljö- och Kemidagarna på något sätt förankrar det vi försöker nå ut med till våra kunder: att det är viktigt att hela tiden arbeta med frågor som rör arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och miljö på arbetsplatsen. Att arbetet med att förbättra sig får aldrig får stanna av. Här har vi två dagar där man verkligen får grotta ner sig i olika ämnen knutna till de områden vi brinner för på EcoOnline, säger Caroline.

Programmet under Miljö- och Kemidagarna vänder sig till både HMS-ansvariga, konsulter, VD, kvalitetschefer, miljöchefer, miljösamordnare och skyddsombud. Caroline berättar vidare om arbetet med programmet och de olika teman som agendan delas in i.

-Vi försöker få med både djupet och bredden, vilket kan vara en balansgång ibland. Det kan finnas några i publiken som tycker att hantering av allergiframkallande ämnen är det största problemet på deras arbetsplats medan andra tycker att just det känns irrelevant och istället tycker att ny lagstiftning rörande brandskydd är mycket mer intressant, men genom att även ha med föreläsare som är lite bredare och kan tilltala flera tror jag ändå att de flesta kan känna att det har varit givande ändå.

Produktutveckling på EcoOnline

Utöver arbetet med att sprida kunskap är Caroline också inblandad i produktutveckling där hon bland annat tar fram förslag på nya funktioner. Caroline träffar många av våra kunder personligen och hon tycker det är ett perfekt sätt för att snappa upp vad som är svårt och vad som kan förbättras med våra produkter, samt om några funktioner saknas.

-Våra produkter vilar på två ben: det ena är lagstiftningen och det andra är kundönskemål. Vi måste hela tiden hålla oss uppdaterade på vad lagstiftningen säger men det är självklart viktigt att även lyssna på kunderna när vi utvecklar våra produkter. Det är i slutändan de som bedömer om vi har lyckats eller inte, förklarar Caroline.

Personalen arbetar ihop mot samma mål

Caroline tycker att EcoOnline är ett spännande företag att jobba på eftersom det är ett relativt litet företag jämfört de företag hon arbetat på tidigare. Hon tycker det är härligt att vara så nära alla funktioner och känna att de olika avdelningarna verkligen arbetar ihop mot samma mål.

-Här brinner alla för att göra en insats för säkrare arbetsmiljö och mindre miljöbelastning, även inom företaget. Det är flera delar i arbetet som gör det roligt. Att få arbeta med produktutveckling av våra system är spännande och kreativt. Hur kan man hela tiden förbättra systemen för att underlätta kundernas arbete och ge dem en bättre upplevelse? Ett extra plus är att få komma ut och träffa alla kunder, allt från kommuner och skolor till bilverkstäder och tillverkningsindustrier, och se hur de olika verksamheterna arbetar med de här frågorna. ”Vill du se fabriken?” ”Jajemen!”, berättar Caroline.

Öka din kunskap

Vill du lära dig mer om kemikaliehantering och kemialielagstiftning kan du både ladda ner kostnadsfria guider, boka upp dig på en kurs eller delta under Miljö- och Kemidagarna.