ECHA sammanfattar resultaten från en Eurobarometer-undersökning kring kemikaliesäkerhet och den inverkan REACH har gjort under de 10 år som regelverket existerat.

1 juni 2007, trädde Reachförordningen, som är den viktigaste delen i EU:s kemikalielagstiftning, i kraft. Reachförordningen har haft stor betydelse för både industrin och för konsumenter.

Resultatet av undersökningen* visar bland annat att 44% av EU:s medborgare anser att säkerheten för kemikalier i produkter har förbättras under de senaste 10-15 åren. De har också högre förtroende för produkter som tillverkats i EU jämfört med de som importerats utifrån.

Två tredjedelar av de tillfrågade känner sig oroade över att de exponeras för farliga kemikalier.

 

Kunskapen angående vilka rättigheter man har skiljer sig. Två tredjedelar vet om att säljaren enligt lag är skyldig att informera även en konsument om produkten innehåller särskilt farliga kemikalier vid förfrågan. Endast en liten del av de tillfrågade vet inte att de har denna rättighet. När en yrkesmässig verksamhet köper produkter är leverantören skyldig att skicka med information automatisk

Vet du vad du exponeras för i din vardag och i ditt dagliga arbete? Vet du om vilka rättigheter du och din verksamhet har när du köper kemiska produkter?

Med hjälp av kemikaliehanteringsystemet Chemical Manager kan du enkelt få en bra översikt över de kemiska riskkällorna på din arbetsplats och kan enklare substituera och fasa ut farliga kemikalier som kan skada hälsa och miljö.

 

 

Läs mer om Chemical Manager här

Gå till ECHAs sammanfattning av undersökningen

*28.157 intervjuer genomfördes i undersökningen