Vem är utbildningen för?

Kursen riktar sig till delaktiga i transport av farligt gods, till exempel avsändare, mottagare, lastare, lossare och förpackare samt alla som behöver veta mer om farligt gods, miljö- och kvalitetsansvariga, inköpare, lagerarbetare, truckförare med flera.

Vägtransport av farligt gods

Farligt gods är ämnen och föremål som kan innebära en risk för hälsa, säkerhet och miljö vid transport. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som är förknippade med transport av farligt gods och ge kunskap för att kunna hantera det på ett säkert sätt för att förebygga olyckor.

Det är obligatoriskt för alla personer som utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods att genomgå minst en så kallad 1.3-utbildning innan de börjar utföra dessa uppgifter. Det ställs också krav på regelbunden repetition av utbildningen samt att den ska dokumenteras.

Agenda

Innehållet i utbildningen följer kraven i ADR-S kapitel 1.3 med en allmän del, en funktionsspecifik del, en säkerhetsdel samt reglerna om transportskydd och vi går bland annat igenom följande:

 • Vad är farligt gods?
 • Vilken lagstiftning berör farligt gods?
 • Vilka skyldigheter har delaktiga i transport av farligt gods?
 • Hur identifierar man farligt gods?
 • Vilka risker finns det med farligt gods?
 • Hur klassificeras farligt gods (de 9 farligt godsklasserna, UN-nummer och officiell transportbenämning)?
 • Vilka krav finns det på förpackningar?
 • Hur märker man och etiketterar farligt gods?
 • Hur skriver man en godsdeklaration?
 • Vilka undantag finns det från farligt godsreglerna?
 • Vad innebär transportskydd?

Under respektive område tar vi upp relevanta nyheter i regelverket ADR-S 2017.

Vår kursledare är examinerad säkerhetsrådgivare.

Avbokningsregler: Vid avanmälan senare än 14 dagar innan utbildningstillfället faktureras full anmälningsavgift.

Inställd utbildning: EcoOnline förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning fram till en vecka innan utsatt utbildningstillfälle. EcoOnline är inte ekonomiskt ansvarig för eventuella kostnader i samband med inställd utbildning.