UTBYT ERFARENHETER OCH FÅ NY KUNSKAP

UTBILDNINGAR & WORKSHOPS

Vill du utbyta erfarenheter inom arbetsmiljö och kemikaliehantering med personer från andra verksamheter? Vill du få ny kunskap och inspiration för hur din verksamhets arbete kring arbetsmiljö kan förbättras?

Detta får du genom att delta på våra populära workshops och utbildningar som hålls av EcoOnlines specialister inom kemikaliehantering, miljö, hälsa och säkerhet.

Ta ett nytt steg mot en säkrare arbetsmiljö genom att anmäla dig redan idag! Välkommen!

Kom igång med Chemical Manager

Under denna digitala utbildning (90 minuter) får du hjälp att komma igång med systemet Chemical Manager tillsammans med våra experter.

Läs mer och anmäl dig här
SDS (Header) SWE

Digital workshop - 90 minuter. Start: kl. 10:00

Flera tillfällen: 30 augusti, 29 september, 25 oktober, 1 december

Riskbedöm i Chemical Manager

Arbetsmiljöregler ställer krav på att arbetsgivare har de kemiska riskera under kontroll. Under denna workshop kommer du få en fördjupad kunskap om riskbedömning och hur du använder verktyget Chemical Manager utifrån din verksamhet.

Läs mer och anmäl dig här
Mockup-Chemical-manager-Macbook-4

Digital utbildning & workshop
Kl. 09:00 - 12:00

Flera tillfällen: 14 september, 6 oktober och 15 november

Genomgång av den nya lagstiftningen

UFI kod och PCN inlämning, vad betyder det för er verksamhet? Under detta kundwebbinarium kommer du få veta om de "nya" reglerna kring säkerhetsdatablad som börjar gälla fr o m 1 januari 2023.

Läs mer och anmäl dig här
CLP plakat A3_2019_wall

Webbinarium för dig som är kund!

Torsdag 8 september, kl. 10:00-10:45
Visste du att du kunde göra detta i Chemical Manager?

Genomgång av kemikaliehantering

Varmt välkommen till detta webbinarium som i praktiken handlar om "tips & trix". Med andra ord du kommer att få insikt om hur du kan nyttja systemet Chemical Manager optimalt.

Läs mer och anmäl dig här
Chemcial Manager general

Webbinarium för dig som kund!

Torsdag 17 november kl. 13:00-14:00