UTBYT ERFARENHETER OCH FÅ NY KUNSKAP

UTBILDNINGAR & WORKSHOPS

Vill du utbyta erfarenheter inom arbetsmiljö och kemikaliehantering med personer från andra verksamheter? Vill du få ny kunskap och inspiration för hur din verksamhets arbete kring arbetsmiljö kan förbättras?

Detta får du genom att delta på våra populära workshops och utbildningar som hålls av EcoOnlines specialister inom kemikaliehantering, miljö, hälsa och säkerhet. Om du redan nu har tankar kring en egen företagsutbildning, läs mer här vad vi kan erbjuda.

Ta ett nytt steg mot en säkrare arbetsmiljö genom att anmäla dig redan idag! Välkommen!

Kom igång med Chemical Manager

Under denna digitala utbildning (90 minuter) får du hjälp att komma igång med systemet Chemical Manager tillsammans med våra experter.

SDS (Header) SWE

Digital workshop - 90 minuter.

31 januari | 1 mars | 30 mars | 27 april | 30 maj
kl. 10:00 - 11:30

Anmälan öppnar upp snart!

Riskbedöm i Chemical Manager

Arbetsmiljöregler ställer krav på att arbetsgivare har de kemiska riskerna under kontroll. Under denna  workshop kommer du få en fördjupad kunskap om riskbedömning. Du får kunskap om systemet Chemical Manager utifrån din verksamhet.

2020-08-20 14_09_44-services sds authoring

Digital utbildning & workshop - 3 timmar

7 februari | 23 mars | 18 april | 16 maj
kl. 09:00 - 12:00

Anmälan öppnar upp snart!

Kundwebbinarium

Arbetar du fortfarande i den gamla vyn/gränssnittet i Chemical Manager?

Ta del av det här webbinaret för att se det nya och än mer användarvänliga gränssnittet. Med det här kundwebbinariet vill vi på EcoOnline underlätta för dig att gå över till den nya versionen.  

Chemical Manager-1

Kostnadsfritt webbinarium för dig som kund

25 januari - länk till anmälan kommer inom kort!