Visste du att du numera kan lära dig om Chemical Manager och riskbedömning på distans? Kolla in våra resfria utbildningar

Våra utbildningar är ett bra tillfälle att komma igång med ditt arbete för en säker kemikaliehantering. Välj bland systemutbildningar, teoretiska utbildningar och resfria webbaserade utbildningar. Ni kan även få interna utbildningar på plats.

Resfria utbildningar

Vill du hellre lära dig på distans och spara på miljön? Vi erbjuder webbaserade utbildningar i kortare format som också är interaktiva och praktiska. Välj mellan webbutbildningarna "Chemical Manager - Kom igång!" och "Riskbedömning i Chemical Manager".

Läs mer

Easy Learn: En app för spelbaserad inlärning

Spelbaserad inlärning har bevisats ha stor påverkan på både engagemang och lärande. Med Easy Learn kan alla medarbetare spela och uppnå en förbättrad säkerhetskultur - tillsammans.

Läs mer

Företagsintern utbildning

Våra företagsinterna utbildningar passar perfekt för verksamheter som vill utbilda både de som kan komma i kontakt med kemikalier på arbetsplatsen och de som hanterar säkerhetsdatablad och kemikalieförteckningen...

Läs mer

Chemical Manager – så gör du!

Lär dig använda och administrera vårt kemikaliehanteringsystem Chemical Manager (f.d. Eco Archive) från grunden. Genom att gå vår användarutbildning för administratörer i Chemical Manager hjälper vi dig att komma igång eller komma vidare i ditt arbete med en lättillgänglig och aktuell kemikalieförteckning

Läs mer