Det finns alltid mer att lära sig.

Våra kurser och workshops är ett bra tillfälle att komma igång, bygga upp och underhålla din kemikalieförteckning. Du kan även välja bland våra kurser där du får utbildning i lagstiftning, transport av farligt gods samt fördjupningskurser där du lär dig hur du arbetar ännu bättre i våra system.

Chemical Manager – så gör du!

Lär dig använda och administrera vårt kemikaliehanteringsystem Chemical Manager (f.d. Eco Archive) från grunden. Genom att gå vår användarutbildning för administratörer i Chemical Manager hjälper vi dig att komma igång eller komma vidare i ditt arbete med en lättillgänglig och aktuell kemikalieförteckning

Läs mer

Easy Learn: En app för spelbaserad inlärning

Spelbaserad inlärning har bevisats ha stor påverkan på både engagemang och lärande. Med Easy Learn kan alla medarbetare spela och uppnå en förbättrad säkerhetskultur - tillsammans.

Läs mer

Fördjupningsutbildning

För dig som är kund hos oss och redan kan grunderna i Chemical Manager erbjuder vi den här fördjupningsutbildningen. Under utbildningen går vi igenom de mer avancerade funktionerna som kan vara bra att känna till om du vill ta nästa steg i ditt arbete med kemikaliehantering, substitution och arbetsmiljö...

Läs mer

Företagsintern utbildning

Våra företagsinterna utbildningar passar perfekt för verksamheter som vill utbilda både de som kan komma i kontakt med kemikalier på arbetsplatsen och de som hanterar säkerhetsdatablad och kemikalieförteckningen...

Läs mer

Kemikalielagstiftning

Behöver du få koll på kemikalielagstiftningen som berör din verksamhet? EcoOnline erbjuder en utbildning för dig som dels vill få kunskap om vilken lagstiftning din arbetsplats berörs av när det gäller kemikaliehantering och dels vill få praktiska tips om hur du kan hantera dina kemikalier...

Läs mer